Högskolepedagogiskt centrum

Lärarskap

En lärare sitter vid katedern med ansiktet mot kameran. En grupp studenter  sitter med ryggen mot kameran.

Den som anställs som lärare i högre utbildning ska ha visat pedagogisk skicklighet. Men vad innebär det att vara pedagogiskt skicklig? Hur arbetar en kompetent lärare? Och på vilka sätt kan en lärare utvecklas mot excellens i sitt lärarskap?

Våren 2023 tog Högskolepedagogiskt centrum initiativ till ett projekt om pedagogisk skicklighet vid Örebro universitet. I projektet utforskar vi vad det innebär att vara pedagogiskt skicklig och hur vi kan öka den pedagogiska medvetenheten vid lärosätet. Målet är att skapa en gemensam högskolepedagogisk kultur där lärare från olika huvudområden tillsammans kan utvecklas mot excellens i sitt lärarskap.

Vid Örebro universitet finns ett pedagogiskt meriteringssystem som används för att synliggöra och premiera de pedagogiska kompetenser som är viktiga för att skapa goda förutsättningar för hög utbildningskvalitet vid universitetet. Den som är anställd som lärare vid Örebro universitet och har genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning om minst 10 veckor kan ansöka om att bli utsedd till excellent lärare. Ansökan prövas mot fyra kriterier som fastställts av universitetet.