This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden.

Följande personer med koppling till Handelshögskolan är hedersdoktorer vid Örebro universitet:

Håkan Håkansson
Teknologie hedersdoktor (2016)

Professor vid Handelshögskolan BI i Oslo, Norge

Läs mer om utnämnandet av Håkan Håkansson till hedersdoktor i följande artikel: Många doktorander ett skäl till att Örebroteknisten blir hedersdoktor

Göran Goldkuhl
Filosofie hedersdoktor (2013)

Professor i Informatik vid Linköpings universitet, Sverige

Nils-Gunnar Billinger
Filosofie hedersdoktor (2012)

Myndighetschef och utredare, Sverige

 

Ulf Jorner
Filosofie hedersdoktor (2010)

Statistiska Centralbyrån, Sverige

Ann Macintosh
Filosofie hedersdoktor (2009)

Professor of Digital Governance, University of Leeds, Storbritannien

Lingfang Huang
Ekonomie hedersdoktor (2008)

Professor i Statistik, Shanghai University of Finance and Economics, Kina

 

Carl-Erik Särndal
Filosofie hedersdoktor (2000)

Professor i Statistik, Statistiska Centralbyrån, Sverige