Gurpreet Dhillon

Gurpreet Dhillon är en av världens ledande forskare i informationssäkerhet, med forskning som rör sig i gränslandet mellan teknik och organisation. Framförallt har han fokuserat på ledning och styrning av informationssäkerhet i organisationer och hur integritet och etik säkerställs i olika affärsverksamheter.

Gurpreet Dhillon doktorerade i informationssystem vid London School of Economics and Political Science i Storbritannien. Han är professor och prefekt vid Department of Information Systems and Supply Chain Management vid University of North Carolina, Greensboro i USA och gästprofessor vid Lisbon School of Economics and Management vid University of Lisbon, Portugal.

Han har publicerats i en rad välrenommerade internationella tidskrifter och är författare till flera böcker. Hans forskning har förekommit i många vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer. Dessutom har han med sitt kunnande och sin expertis anlitats i flera andra sammanhang, däribland Knowledge@Wharton, New York Times, USA Today, Business Week och NBC News.

Hans studier inom området ledning och styrning av informationssäkerhet har i senare forskning breddats till att omfatta riskhantering, ekobrott och datorrelaterat bedrägeri. Örebro universitets omfattande samarbete med Gurpreet Dhillon bygger vidare på hans arbete kring informationssäkerhet och hans forskning har varit mycket värdefull för utvecklingen av forskning och utbildning på området vid Örebro universitet.

Gurpreet Dhillon har generöst gett av sin tid och delat med sig av både sin expertis och sina nätverk, och vi ser fram emot att fortsätta detta mycket givande samarbete. Gurpreet Dhillons utnämning till hedersdoktor vid Örebro universitet gynnar inte bara den fortsatta utvecklingen av forskning och utbildning på området informationssäkerhet i organisationer, utan också Örebro universitetets satsning för ökad internationalisering.