This page in English

Sajda Qureshi - Hedersdoktor 2023

Professor Sajda Qureshi har gjort globalt avtryck genom sin samverkan med olika aktörer, såväl inom forskning som i praktiken. Sajda Qureshi forskar om informationsteknik och hur tekniken kan verka för en bättre och mer hållbar värld och därmed bidra till FN:s hållbarhetsmål. Hon har bland annat studerat mikroföretag och informationsteknik som möjliggör en positiv utveckling i utvecklingsregioner.

Hon är professor vid College of Information Science and Technology vid universitetet i Nebraska, USA, och hon var koordinator för Commonwealth Network of Information Technology for Development. Sajda Qureshi har publicerat runt 200 artiklar i tidskrifter som Group Decision and Negotiation, Information Infrastructure and Policy och Communications of the ACM. Hennes böcker har publicerats av Prentice Hall, Springer-Verlag, Chapman and Hall samt North-Holland Publishing Company.  

Sajda Qureshi har generöst delat med sig av sin tid och expertis till informatikämnet vid Örebro universitet. Sedan tidigt 2000-tal har hon varit aktiv på forskningsområdet informations- och kommunikationsteknik för utveckling (ICT4D) och har tillsammans med forskare här bidragit till kunskapsutvecklingen inom informationsteknik - och hur den kan bidra till utveckling i utvecklingsländer. Hon är huvudredaktör för den högst rankade tidskriften på området, Information Technology for Development, dit hon också knutit fyra forskare från Örebro universitet för att kvalitetssäkra denna betydelsefulla forskning.  

Sajda Qureshi har suttit i betygsnämnden vid ett flertal disputationer vid Örebro universitet och gett värdefull feedback på många av våra publikationer. Hon har lett seminarier för  masterstudenter och bidragit till arbetet i det Sida-finansierade nätverket Ipid för masterstudenter och doktorander i ämnet, som koordineras av Örebro universitet. 

Vi ser fram emot fortsatt samarbete och stöd, inte bara av informatikämnet utan också av Örebro universitet i stort. Vårt forskningssamarbete och med  Sajda Qureshi som hedersdoktor är ett viktigt led i Örebro universitetets arbete med att bidra till en mer hållbar värld.