Handelshögskolan vid Örebro universitet

Handelshögskolan vid Örebro universitet breddar sitt kursutbud

Handelshögskolan vid Örebro universitet breddar sitt kursutbud inför höstterminen 2024. Följande fem kurser kan läsas på distans - de vänder sig till både studenter och yrkesverksamma som behöver fylla på sin kompetens inom olika centrala samhällsområden.

Observera att kurserna är GXX-klassade och kan därför inte ingå i ett huvudämne.
Däremot kan de utgöra fria poäng i en examen.

 

Artificiell intelligens och (r)evolutionen av arbetslivet, 7,5 hp (Nationalekonomi)

https://www.oru.se/utbildning/kurser/kurs/nationalekonomi-artificiell-intelligens-och-revolutionen-av-arbetslivet-na170g

Hur transformerar artificiell intelligens (AI) arbetet och arbetsmarknaden? Det är fokus i denna kurs som bygger på aktuell forskning. Med hjälp av teorier, fallstudier, historisk evidens och prognoser kommer deltagarna att förstå AI-drivna förändringar i efterfrågan på arbetskraft, löner, färdigheter och arbetsmiljö. De kommer även kunna reflektera över implikationer för anställda, arbetsgivare och beslutsfattare i näringsliv och offentlig sektor, inklusive etiska aspekter. Kursen innehåller gästföreläsningar/intervjuer med representanter från olika ämnen såsom nationalekonomi, datavetenskap och juridik men även företrädare för fackföreningar och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Kursen är avsedd för såväl studenter som yrkesverksamma.

 

Informationssäkerhetskultur i praktiken, grundkurs, 7,5 hp (Informatik)

https://www.oru.se/utbildning/kurser/kurs/informatik-informationssakerhetskultur-i-praktiken-grundkurs-ik171g

Många av dagens cyberhot inom vår digitala värld beror på den mänskliga faktorn. Det är därför av avgörande betydelse att främja en stark informationssäkerhetskultur i organisationer. Denna kurs fokuserar på att förstå och hantera mänskliga aspekter av informationssäkerhet. Genom att lära dig hur människors beteenden påverkar informationssäkerheten och hur du kan främja positiva säkerhetsvanor, både som chef och anställd, kommer du att kunna bidra till att minska riskerna för dataintrång och säkerhetsincidenter. Kursen behandlar ämnen som informationssäkerhets- och organisationskultur, utveckling av kultur och säkerhetsmedvetenhet, mätning av kultur, samt informationssäkerhetspolicyer roll i arbetet med informationssäkerhetskultur. Efter avslutad kurs kommer du att vara rustad med verktyg och kunskap för att främja en säker kultur och minska sårbarheten för cyberhot inom din organisation.
Övrigt: De fem träffarna på kursen är digitala.

 

Introduktion till programmering i Python med hjälp av AI, grundkurs, 7,5 hp (Informatik)

https://www.oru.se/utbildning/kurser/kurs/informatik-introduktion-till-programmering-i-python-med-hjalp-av-ai-grundkurs-ik170g

Kursen riktar sig till den som vill skaffa sig grundläggande kunskaper i programmering med det populära och mångsidiga programmeringsspråket Python. Förutom att detta språk anses vara ett lämpligt nybörjarspråk är kursens fokus vidare s.k. objektorienterad programmering vilket innebär att begrepp och lösningsmönster är relevanta även för många andra programmeringsspråk. Kursupplägget omfattar aktiv användning av olika AI-verktyg för att effektivisera och fördjupa studenternas lärande.

 

Ledarskaps- och chefskapsutveckling, grundkurs, 15 hp (Företagsekonomi)

https://www.oru.se/utbildning/kurser/kurs/foretagsekonomi-ledarskaps--och-chefskapsutveckling-grundkurs-fe170g

I yrkeslivet eller i andra sammanhang blir många någon gång under sitt liv ledare i någon grupp. Den här kursen vänder sig både till de som vill bli ledare och de som varit ledare ett tag och vill utveckla sitt ledarskap. Med en grund i forskning behandlas olika teman som berör ledarskapets olika delar och får erfarenheter som du reflekterar kring med hjälp av det du läst. Kursen behandlar allt från ledaren själv och ledarens relationer till andra människor till chefskapets olika aspekter som bland annat förhandling, beslutsfattande och arbetsmiljö.

 

Praktisk finans, grundkurs, 7,5 hp (Nationalekonomi)

https://www.oru.se/utbildning/kurser/kurs/nationalekonomi-praktisk-finans-grundkurs-na171g

Kursens huvudfokus är att visa hur finansiella och nationalekonomiska modeller samt empirisk evidens som ligger nära forskningsfronten ger tydliga praktiska rekommendationer som är direkt applicerbara för att fatta bra beslut i olika finansiella sammanhang. Exempel på frågor som kursen tar upp är: Hur mycket ska jag spara efter att jag tagit examen och fått mitt första jobb? Ska jag köpa eller hyra min bostad? Ska jag binda räntan? Hur stor andel aktier bör jag äga när jag är 25, 45 respektive 65 år? Hur mycket kan jag spendera av mitt sparande efter pensionen varje år? Varför gör vi ofta fel när vi fattar investeringsbeslut? Varför bör jag investera som en genomsnittlig investerare och inte låta årets stjärnförvaltare investera mina pengar? Kursen bygger på bland annat avancerade modeller för konsumtion och sparande över livscykeln, tillgångsallokering över en och flera perioder och finansiell psykologi samt den senaste empiriska evidensen från finansiella marknader.