Institutionen för medicinska vetenskaper

Professionell utveckling

Om du har missat ett obligatoriskt moment eller en examination under termin 1 till och med termin 7 så hänvisar vi dig till kursguiden del III. Där ska det framgå hur du kan ta igen ett obligatoriskt moment eller en examination.

Om du har missat ett obligatoriskt moment eller en examination under termin 8 till och med termin 11 behöver du fylla i formuläret nedan. Du anger de obligatoriska moment eller examinationer som du har missat. Du fyller i ett nytt formulär ifall det gäller obligatoriska moment eller examinationer på olika terminer.

Obligatoriska inlämningsuppgifter

Obligatoriska inlämningsuppgifter lämnas in via Wiseflow, undantagen är etikuppgiften på termin 1 som lämnas in via Blackboard, samt förbättringskunskapsguppgiften på termin 8 som mejlas in basgruppsvis. Studenter som är registrerade på pågående termin blir automatiskt pålagda i Wiseflow.
Om du restar med en inlämningsuppgift från ett tidigare kurstillfälle behöver du kontakta This is an email address i god tid så att du blir pålagd i Wiseflow.

Professionell utveckling

Du kan endast fylla i en ansökan för en termin åt gången. Har du moment på olika terminer fyller du i en ny ansökan.

Ange den termin som det obligatoriska momentet eller examinationen tillhör
Termin 8
Termin 9
Termin 10
Termin 11

Med anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras för administration av Örebro universitet under den tid som ersättningsuppgiften administreras. Uppgifterna behandlas i Örebro universitets webbhanteringssystem. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address

Frågor om hur personuppgifter hanteras på Örebro universitet kan ställas till This is an email address

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ändamålet och gällande dataskyddslagstiftning.