Institutionen för naturvetenskap och teknik

Repetera matematik

Inför dina studier i naturvetenskap eller teknik är det viktigt att du har koll på matten. Oavsett om du är basårsstudent, läser till ingenjör eller matematiker inleds studierna med matematikkurser i högt tempo. Även kemi- och biologistudenter har stor nytta av matematikrepetition.

Förbered dig inför höstens universitetsstudier

Under introduktionsveckan varvas repetition av matematik med information och sociala aktiviteter.

Basårsstudenter

Skaffa gärna boken Matematik 5000, Kurs 3c, Basåret lärobok. För att förbereda dig är det bra om du gör dig bekant med boken! Om du senare ska läsa ett program som kräver goda matematikkunskaper kommer du ha stor nytta av studiehandledningen nedan, som har fokus på grundläggande algebra.

Ingenjörs-, kemi-, biologi- och matematikstudenter

I väntan på att introduktionsveckan drar igång kan du arbeta enligt studiehandledningen som finns länkad nedan. Med hjälp av studiehandledningen ges struktur för att göra följande:

  • Repetera algebra och funktionslära.
  • Arbeta kvalificerat med grundläggande uppgifter. 
  • Få en överblick på vilka förkunskaper som förväntas.