Institutionen för naturvetenskap och teknik

Presentation av ämnet Byggteknik

Ämnesgruppen bedriver utbildning och forskning inom området Byggteknik.

Enhetschef byggteknik

Anders Lindén

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anders Lindén

E-post:

Telefon: 019 302204

Rum: T2264

Anders Lindén

Personal inom byggteknik

Tore Käck

Befattning: Laboratorieingenjör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Tore Käck

E-post:

Telefon: 0707 986349

Rum: -

Anders Lindén

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anders Lindén

E-post:

Telefon: 019 302204

Rum: T2264

Anders Lindén

Camilla Persson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Camilla Persson

E-post:

Telefon: 019 303633

Rum: T2262

Camilla Persson

Mats Persson

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Mats Persson

E-post:

Telefon: 019 303609

Rum: T2273

Peter Roots

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Peter Roots

E-post:

Telefon: 019 301038

Rum: T2269

Dag Stranneby

Befattning: Professor emeritus Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Dag Stranneby

E-post:

Telefon: 0703 734346

Rum: T2253

Dag Stranneby