Institutionen för naturvetenskap och teknik

Presentation av ämnet Biologi

Biologi är vetenskapen om livet, som i alla dess former omger oss var vi än är på jordklotet. Mångfalden av encelliga organismer, svampar, växter och djur som vi kan observera, är resultatet av en lång fortgående evolutionär process.

Inom biologin kan livet studeras på olika nivåer (t.ex. molekylär-, mikro-, cell-, organism-, populations-, art- eller ekosystemnivå), för att söka förklara levande varelsers form, byggnad och funktion.

Hos oss hittar du forskning och undervisning i biologi på olika nivåer.

Enhetschef Enheten för naturvetenskap (övergripande frågor)

Ingrid Ericson Jogsten

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Ingrid Ericson Jogsten

E-post:

Telefon: 019 301209

Rum: B3309

Ingrid Ericson Jogsten

Ämnesansvarig Biologi (forskarutbildningsfrågor)

Jana Jass

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jana Jass

E-post:

Telefon: 019 303943

Rum: P2317

Jana Jass

Personal inom biologi

Andi Alijagic

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Andi Alijagic

E-post:

Telefon: 019 302342

Rum: B3112, X2214

Andi Alijagic

Håkan Berg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Håkan Berg

E-post:

Telefon: 019 303670

Rum: P2310

Johanna Björklund

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Johanna Björklund

E-post:

Telefon: 019 303976, 0706 796688

Rum: B4106

Johanna Björklund

Paulina Calderon Flores

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Paulina Calderon Flores

E-post:

Telefon: 019 303085

Rum: B2210

Paulina Calderon Flores

Alf Ekblad

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Alf Ekblad

E-post:

Telefon: 019 303528

Rum: B2307

Alf Ekblad

Magnus Engwall

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Magnus Engwall

E-post:

Telefon: 019 303606

Rum: B3305

Magnus Engwall

Manon Fallet

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Manon Fallet

E-post:

Telefon: 019 303544

Rum: B3116

Manon Fallet

Linee Goswami

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Linee Goswami

E-post:

Telefon: 019 303225

Rum: B2306

Linee Goswami

Ulf Hanell

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Ulf Hanell

E-post:

Telefon: 019 303061

Rum: B2313

Ulf Hanell

Arslan Hashmi

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Arslan Hashmi

E-post:

Telefon: 019 301345

Rum: B3112

Arslan Hashmi

Aboi Igwaran

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Aboi Igwaran

E-post:

Telefon: 019 303694

Rum: P2223

Aboi Igwaran

Jana Jass

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jana Jass

E-post:

Telefon: 019 303943

Rum: P2317

Jana Jass

Steffen Keiter

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Steffen Keiter

E-post:

Telefon: 019 303604

Rum: B3317

Steffen Keiter

Faisal Ahmad Khan

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Faisal Ahmad Khan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Faisal Ahmad Khan

Jagadish Mangu

Tjänstetitel: Forskningsassistent (doktorand) Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jagadish Mangu

E-post:

Telefon: 019 302435

Rum: P2319

Jagadish Mangu

Carina Modig

Tjänstetitel: Laboratorieingenjör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Carina Modig

E-post:

Telefon: 019 301070

Rum: P2312

Luis Morales

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Luis Morales

E-post:

Telefon: 019 301033

Rum: B2304

Luis Morales

Greta Nilén

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Greta Nilén

E-post:

Telefon: 019 301471

Rum: B3105

Greta Nilén

Per-Erik Olsson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Per-Erik Olsson

E-post:

Telefon: 019 301244

Rum: P2221

Per-Erik Olsson

Berkay Paylar

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Berkay Paylar

E-post:

Telefon: 019 302427

Rum: P2219

Berkay Paylar

Ajay Pradhan

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Ajay Pradhan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: P2313a

Ajay Pradhan

Ingrid Rijk

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Ingrid Rijk

E-post:

Telefon: 019 303078

Rum: B3120

Ingrid Rijk

Anna Rotander

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anna Rotander

E-post:

Telefon: 019 301264

Rum: B3302

Anna Rotander

Nikolai Scherbak

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Nikolai Scherbak

E-post:

Telefon: 019 302166

Rum: B2319

Nikolai Scherbak

Gladys Sergon

Tjänstetitel: Forskningsassistent (doktorand) Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Gladys Sergon

E-post:

Telefon: 019 303085

Rum: B2210

Gladys Sergon

Viresh Thamke

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Viresh Thamke

E-post:

Telefon: 019 303665

Rum: P2217

Tao Zhao

Tjänstetitel: Forskningsrådgivare Organisation: Grants Office

Profilsida: Tao Zhao

E-post:

Telefon: 019 302142

Rum: E1208

Tao Zhao

Thomas Zoeller

Tjänstetitel: Gästprofessor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Thomas Zoeller

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Thomas Zoeller