Institutionen för naturvetenskap och teknik

Presentation av ämnet Miljövetenskap

Ämnesgruppen bedriver undervisning i miljövetenskap på olika nivåer.

Enhetschef Enheten för naturvetenskap (övergripande frågor)

Ingrid Ericson Jogsten

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Ingrid Ericson Jogsten

E-post: aW5ncmlkLmVyaWNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 301209

Rum: B3309

Ingrid Ericson Jogsten

Personal inom miljövetenskap

Lotta Sartz

Befattning: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Lotta Sartz

E-post: bG90dGEuc2FydHo7b3J1LnNl

Telefon: 019 303206

Rum: E2271

Lotta Sartz

Viktor Sjöberg

Befattning: Forskare, Biträdande lektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Viktor Sjöberg

E-post: dmlrdG9yLnNqb2Jlcmc7b3J1LnNl

Telefon: 019 301264

Rum: B3302

Viktor Sjöberg