Institutionen för naturvetenskap och teknik

Presentation av ämnet Miljövetenskap

Ämnesgruppen bedriver undervisning i miljövetenskap på olika nivåer.

Enhetschef Enheten för naturvetenskap (övergripande frågor)

Ingrid Ericson Jogsten

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Ingrid Ericson Jogsten

E-post:

Telefon: 019 301209

Rum: B3309

Ingrid Ericson Jogsten

Personal inom miljövetenskap

Lotta Sartz

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Lotta Sartz

E-post:

Telefon: 019 303206

Rum: E2271

Lotta Sartz

Viktor Sjöberg

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Viktor Sjöberg

E-post:

Telefon: 019 301264

Rum: B3302

Viktor Sjöberg