Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sonja Kovalevsky-priset 2023

Två kvinnliga studenter som sitter utomhus och samtalar vid biblioteket

På uppdrag av Nationalkommittén i matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) delas det årligen ut ett till tre priser till gymnasiearbeten i matematik av särskilt god kvalitet författade av kvinnliga elever.

Prissumman uppgår till högst 6 000 kronor som kan fördelas på maximalt tre gymnasiearbeten. Priset delas ut i anslutning till Sonja Kovalevsky-dagarna 10–11 november 2023. Vinnande gymnasiearbeten kommer att visas upp på Sonja Kovalevsky-dagarna. Priset delas ut av en jurygrupp bestående av tre personer och Juryns beslut kan inte överklagas. 

Både elever och lärare kan skicka in gymnasiearbeten för bedömning av juryn. Det är viktigt att aktuella kontaktuppgifter till författaren/na finns med i ansökan, samt handledande lärares kontaktuppgifter. För att komma med i urvalet ska förslaget sändas in senast 30 juni 2023 till Programkommittén för Sonja Kovalevsky-dagarna 2023 Naturvetenskap och teknik, Örebro universitet.

Om arbetet enbart redovisats i elektronisk form bör en webbadress anges där redovisningen finns tillgänglig under tiden fram till prisutdelningen.

Varmt välkomna med bidrag!

Priset är uppkallat efter Sonja Kovalevsky (1850–1891), framstående matematiker och den första kvinnliga professorn i matematik. Hon var verksam vid Stockholms universitet under åren 1883–1891.

Ett gymnasiearbete måste uppfylla följande krav för att kunna komma ifråga:
gymnasiearbetet ska ha genomförts och godkänts under något av de två senaste läsåren innan Sonja Kovalevsky-dagarna. Projektarbetet ska ha en eller flera författare, samtliga kvinnliga. Juryn kommer i sin bedömning särskilt att beakta följande två kriterier:

1. Gymnasiearbetet ska ha ett tydligt matematiskt innehåll. Som exempel på ett sådant arbete kan nämnas att lösa ett matematiskt problem, skriva om ett matematiskt begrepp eller matematisk metod, skriva om en känd matematikers liv och matematiska arbete, ge förslag till lösning av ett matematikdidaktiskt problem som behandlar förståelsen av något eller några matematiska begrepp, beskriva hur matematiska metoder används inom något eller några yrken, beskriva algoritmer från andra kulturer och/eller andra tidsepoker eller göra en interaktiv datoranimation som förtydligar ett matematiskt begrepp.

2. Gymnasiearbetet ska vara så välskrivet, både vad gäller disposition och begriplighet, att det är möjligt att förevisa det under Sonja Kovalevsky-dagarna.