Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sonja Kovalevsky-dagarna 10-11 november 2023 på Örebro universitet

Kvinnlig student iförd mössa ler mot två andra studenter.

Tack till alla engagerade elever och föreläsare som deltog i 2023 års upplaga!
Nästa år arrangeras dagarna av Linneuniversitetet.

Konferensen är uppkallad efter Sonja Kovalevsky (1850–1891) som var en av sin tids mest framstående matematiker. År 1884 blev Sonja Kovalevsky Sveriges första kvinnliga professor och världens första kvinnliga matematikprofessor.

I samband med Världsmatematikåret 2000 arrangerades Sonja Kovalevsky-dagarna för första gången och har sedan dess genomförts årligen med många nöjda deltagare.

Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademin arrangerar Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet, och under hösten 2023 är det enheten för matematik vid Örebro universitet som är lokal arrangör. 

Årets Program

 • Föreläsningar:
  - Sonja Kovalevsky: Hon krossade glastaket - Charlotta Johnsson & Eva Westin, Lunds tekniska högskola
  - Algebraiska strukturer- Från magmor till symmetrigrupper - Jonathan Nilsson, Linköpings universitet
  - Matematik på de finansiella marknaderna - Nima Amini, Swedbank
  - Rock Solid Math - Kristin Nielsen, Epiroc
  - Katastrofala beräkningar: Från exploderande raketer till AI-monster - Mårten Gulliksson, Örebro universitet
  - 1, 1, 5, 61, 1379, vad kommer sen? En berättelse om att forska om talföljder - Per Alexandersson, Stockholms universitet
 • Information om att studera matematik vid universitet och högskolor
 • Mingel och middagar där chans ges att knyta kontakter med matematikintresserade elever från hela landet
 • Problemlösningstävling och workshops inom Matematisk robotdans, Kvaternionernas födelsedag samt Matematiska bevis och logik 

 

Svaren på årets mattetävling hittar du här.