Institutionen för naturvetenskap och teknik

Workshopserie om dynamiska matematikprogram i undervisningen ht 2024

Händer som skriver på en laptop

Örebro universitet erbjuder kompetensutvecklingsstöd i matematikdidaktik.

Lärare behöver digital kompetens för att använda digitala verktyg i undervisningen. När de nationella proven blir digitala så ökar det behovet. Den digitala kompetensen innefattar både kunskaper i själva handhavandet av digitala verktyg och didaktiska kunskaper i användningen av dem i undervisningen.

Skolverket har skapat ett kompetensutvecklingsstöd i matematikdidaktik med särskilt fokus på det dynamiska matematikprogrammet GeoGebra. Stödet paketeras i moduler på Lärportalen (larportalen.skolverket.se). På uppdrag av Skolverket ger Örebro universitet under hösten 2024 ett kompletterande stöd i form av en workshopserie.

Målgrupp

Workshopsserien riktar sig till lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7–9 och i gymnasieskolan samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Den vänder sig främst till lärare som saknar eller har begränsad erfarenhet av att arbeta med programmet GeoGebra. Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematiklärare. I mån av plats är workshopsserien öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer.

Genomförande

Workshopserien löper parallellt med att deltagarna genomför modulen Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9 eller Dynamiska matematikprogram i undervisningen, Gy. Den totala omfattningen i tid för att följa en modul beräknas till ca 25 timmar för deltagarna, varav workshopserien utgör ca 15 timmar.

Workshopserien är campusförlagd och består av sex träffar enligt nedan. Observera att det är olika tider för lärare i åk 7-9 och gymnasielärare. Tiderna växlar mellan olika veckodagar för att minska risken för återkommande krockar med deltagarnas egen undervisning. 

För lärare i åk 7-9 (eller motsvarande inom vuxenutbildningen)
Må 23 sep kl. 15.15-17.45 (rektorer bjuds in till första timmen)
Ti 8 okt kl. 15.15-17.45
On 23 okt kl. 15.15-17.45
Må 4 nov kl. 15.15-17.45
Ti 19 nov kl. 15.15-17.45
On 4 dec kl. 15.15-17-45

För lärare i gymnasiet (eller motsvarande inom vuxenutbildningen) 
Ti 24 sep kl. 15.15-17.45 (rektorer bjuds in till första timmen)
On 9 okt kl. 15.15-17.45
To 24 okt kl. 15.15-17.45
Ti 5 nov kl. 15.15-17.45
On 20 nov kl. 15.15-17.45
To 5 dec kl. 15.15-17-45

Workshopserien hålls av Torbjörn Jansson, gymnasielärare i matematik med mångårig erfarenhet av att använda GeoGebra i matematikundervisningen, och Andreas Bergwall, universitetslektor i matematik vid Örebro universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan till "Workshopserie om dynamiska matematikprogram i undervisningen ht 2024" görs via detta anmälningsformulär senast den 16 augusti 2024. I slutet av augusti kommer du att bli ombedd att bekräfta din anmälan. Då blir den bindande.

Vid frågor

Kontakta Andreas Bergwall, universitetslektor i matematik. 
E-post: andreas.bergwall@oru.se
Telefon: 019-30 39 03