This page in English

Forskningsämne

Fysik

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Peter Johansson

Vetenskapsområden

  • Naturvetenskap

Fysik är det mest fundamentala ämnet inom naturvetenskapen och beskriver de naturlagar som styr alla fysiska objekt, från de mycket små (elementarpartiklarna) till de väldigt stora (galaxer) och allt där emellan.

Forskargrupper