This page in English

Forskningsprojekt

Olinjära Schrödingerekvationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Magnus Ögren

Forskningsämne

Olika varianter av olinjära Schrödingerekvationer (NLSE) förekommer bla inom tillämpningar i atomfysik, supraledning och optik. Men också i klassiska system med vattenvågor och inom astrofysik.

I projektet samarbetar vi internationellt inom tillämpade beräkningar med NLSE. Vi driver också teoretisk utveckling inom exciterade rotationstillstånd och tillhörande numeriska metoder för kopplade multikomponentsystem (n-NLSE).

Finansiärer

  • Magnus Bergvalls Stiftelse
  • Örebro universitet