This page in English

Forskargrupp

Mechanics and materials

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskningsämne

Utgångspunkten för gruppens verksamhet är att förstå hur olika material uppför sig mekaniskt utifrån ett komponentsgeometriperspektiv (3D-perspektiv), baserat på materialegenskaper och variationer av dessa i komponenten  som ges av den tillverkningsprocess som används och hur man skall hantera dessa aspekter ur ett konstruktions/konstruktionsoptimeringsperspektiv.

Kärnan i verksamheten är kopplingen mellan material och mekanik och därmed att kunskapsuppbyggnad inom hur materialegenskaperna påverkas av komponentgeometri (givet material och process) skall utgöra basen för konstruktionsoptimering för bästa produktegenskap och effektivaste produktionsprocess.

Mechanics and materials, huvudsida bild

Forskning bedrivs inom områden som:

  • Utveckling och anpassning av konstruktionsoptimeringsmetodik, t.ex.  topologioptimering, metamodellbaserad optimering med olinjär FEM och optimering med osäkerheter som centrala områden.
  • Materialteknik med inriktning mot koppling mellan produktens geometriska form - tillverkningsprocess - materialstruktur - hållfasthet.
  • Röntentomografiska (CT) metoder för förbättrad bildkvalitet och applicering av CT på interna strukturer och hållfasthet i komplexa produkter samt på oförstörande metoder för verifikation av bl.a. additivt tillverkade (AM) produkter.

Processer som studeras är bl.a. additiv tillverkning, trådformning, formning och konvertering av förpackningsmaterial baserade på papper/kartong.

Finansiärer