This page in English

Patrik Karlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303689

Rum: T2275

Patrik Karlsson
Forskningsämne

Om Patrik Karlsson

Patrik Karlsson jobbar med undervisning och forskning inom ämnet maskinteknik och är programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Patrik har en teknisk bakgrund inom fordonsteknik samt maskin- och materialteknik och är bland annat civilingenjör i maskinteknik samt teknologie doktor i materialteknik. 

Forskningen som Patrik bedriver har ofta en experimentell karaktär och innefattar områden som exempelvis 3D-printing/additiv tillverkning, tråddragning, plåtformning, fordonsteknik, tribologi (studier av slitage, friktion och smörjning), ytteknologi, metallurgi, verktygsmaterial, test och karakterisering av material med hjälp av exempelvis mekanisk testning, oförstörande provning, ljusoptisk mikroskopi, svepelektronmikroskopi och datortomografi.

Patrik har bred erfarenhet av undervisning och har utbildat civilingenjörer och högskoleingenjörer i både maskinteknik samt materialteknik. På Örebro universitet undervisar och handleder han blivande ingenjörer i kurser som exempelvis Konstruktionsmaterial, Materiallära för civilingenjörer samt Tillverkningsteknik för civilingenjörer. Patrik handleder också examensarbeten i maskinteknik.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Larsson, J. , Karlsson, P. & Pejryd, L. (2020). The effect of bearing length on the surface quality of drawn wires. Wire Journal International, 53 (2), 50-55.
Larsson, J. , Jansson, A. & Karlsson, P. (2019). Monitoring and evaluation of the wire drawing process using thermal imaging. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 101 (5-8), 2121-2134.
Gåård, A. , Karlsson, P. , Krakhmalev, P. & Broitman, E. (2015). Nano-scale friction of multi-phase powder metallurgy tool steels. Advanced Materials Research, 1119, 70-74.
Karlsson, P. , Gåård, A. , Krakhmalev, P. & Berhe-Larsson, J. (2014). Influence of tool steel hard phase orientation and shape on galling. Advanced Materials Research, 966-96, 249-258.
Karlsson, P. , Gåård, A. & Krakhmalev, P. (2014). Influence of tool steel microstructure on friction and initial material transfer. Wear, 319 (1-2), 12-18.
Karlsson, P. , Krakhmalev, P. , Gåård, A. & Bergström, J. (2013). Influence of work material proof stress and tool steel microstructure on galling initiation and critical contact pressure. Tribology International, 60, 104-110.
Karlsson, P. , Eriksson, J. , Gåård, A. , Krakhmalev, P. , Olsson, M. & Bergström, J. (2012). Galling resistance evaluation of tool steels by two different laboratory test methods for sheet metal forming. Lubrication Science, 24 (6), 263-272.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Karlsson, P. (2014). The influence of tool steel microstructure on galling. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Karlstad: Karlstads universitet.

Konferensbidrag

Larsson, J. , Karlsson, P. , Ekengren, J. & Pejryd, L. (2021). Enhanced Cooling Design in Wire Drawing Tooling Using Additive Manufacturing. I: Mirko Meboldt, Christoph Klahn, Industrializing Additive Manufacturing Proceedings of AMPA2020. Konferensbidrag vid The 2nd International Conference on Additive Manufacturing for Products and Applications (AMPA 2020), Zürich, Switzerland, September 1-3, 2020. (ss. 426-436). Springer, Cham.
Karlsson, P. , Pejryd, L. & Strömberg, N. (2020). Generative Design Optimization and Characterization of Triple Periodic Lattice Structures in AlSi10Mg. I: Mirko Meboldt, Christoph Klahn, Industrializing Additive Manufacturing Proceedings of AMPA2020. Konferensbidrag vid 2nd International Conference on Additive Manufacturing for Products and Applications (AMPA 2020), Zürich, Switzerland, September 1-3, 2020 (ss. 3-16). Cham: Springer.
Larsson, J. , Karlsson, P. & Pejryd, L. (2019). The effect of bearing length on the surface quality of drawn wire. Konferensbidrag vid 89th Annual Convention of the Wire Association International, Atlanta, USA, May 13-16, 2019.
Karlsson, P. , Pejryd, L. & Oikonomou, C. (2017). Factors Influencing Mechanical Properties of Additive Manufactured Thin-Walled Parts. I: Euro PM2017 Congress Proceedings. Konferensbidrag vid Euro PM2017 Congress & Exhibition, Milan, Italy, October 1-5, 2017. European Powder Metallurgy Association (EPMA).
Surreddi, K. B. , Oikonomou, C. , Karlsson, P. , Olsson, M. & Pejryd, L. (2017). In-situ Micro-tensile Testing of Additive Manufactured Maraging Steels in the SEM: Influence of Build Orientation, Thickness and Roughness on the Resulting Mechanical Properties. Konferensbidrag vid Euro PM2017 Congress & Exhibition, Milan, Italy, October 1-5, 2017.
Pejryd, L. , Karlsson, P. , Hällgren, S. & Kahlin, M. (2016). Non-destructive evaluation of internal defects in additive manufactured aluminium. Konferensbidrag vid World PM 2016, Powder Metallurgy World Congress, Hamburg, Germany, October 9-13, 2016.
Karlsson, P. , Gåård, A. , Krakhmalev, P. & Bergström, J. (2012). Influence of size and distribution of hard phases in tool steels on the early stage of galling. I: Herald Leitner, Regina Kranz, Angelika Tremmel, TOOL 2012 proceedings of the 9th international tooling conference, developing the world of tooling, Montanuniversität Leoben 11-14 September 2012. Konferensbidrag vid 9th International tooling conference (Tool 2012), Montanuniversität Leoben, Austria, September 11-14, 2012. Knittelfeld: Verlag "Gutenberghaus".
Karlsson, P. , Gåård, A. , Krakhmalev, P. & Bergström, J. (2010). Galling Resistance and Wear Mechanisms for Cold Work Tool Steels in Lubricated Sliding Against High Strength Stainless Steel Sheets. I: Eric Felder; Pierre Montmitonnet, Tribology of manufacturing processes Proceedings of the 4th International Conference on Tribology in Manufacturing Processes (ICTMP 2010), Volume 2. Konferensbidrag vid ICTMP 2010 - the 4th International Conference on Tribology in Manufacturing Processes, Nice, France, June 13-15, 2010 (ss. 673-682). Paris: Presses de l'Ecole des mines.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Karlsson, P. (2012). The early stage of galling. Lic.-avh. (Sammanläggning) Karlstad: Karlstads universitet.

Manuskript