This page in English

Patrik Karlsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303689

Rum: T2275

Patrik Karlsson
Forskningsämne

Om Patrik Karlsson

Teknisk bakgrund inom Fordonsteknik samt Maskin- och Materialteknik.

Utbildning

Civilingenjör i Maskinteknik med inriktning Materialteknik.

Teknologie doktor i Materialteknik.

Forskningsintressen

Materialforskning och karakterisering av material med hjälp av exempelvis mekanisk testning, oförstörande provning, ljusoptisk mikroskopi, svepelektronmikroskopi och datortomografi.

Några exempel på forskningsområden där materialforskningen tillämpats är 3D-printing/additiv tillverkning, tråddragning, plåtformning, fordonsteknik, tribologi (studier av slitage, friktion och smörjning) och ytteknologi.

Andra uppslag är givetvis också välkomna, hör av dig!

Undervisning

Kursansvarig och examinator i material- och tillverkningstekniska ingenjörskurser som Konstruktionsmaterial, Materiallära för civilingenjörer samt Tillverkningsteknik för civilingenjörer.

Handledare och examinator för examensarbeten som våra duktiga ingenjörsstudenter genomför varje år.

Har ditt företag några förslag på exjobb som ni vill marknadsföra? Hör av dig!

Övrigt

Programansvarig för högskoleingenjörsprogrammen i Maskinteknik.

Kontakt

Patrik.Karlsson@oru.se

LinkedIn

 

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript