This page in English

Patrik Karlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303689

Rum: T2275

Patrik Karlsson
Forskningsämne

Om Patrik Karlsson

Patrik Karlsson jobbar med undervisning och forskning inom ämnet maskinteknik och är programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Patrik har en teknisk bakgrund inom fordonsteknik samt maskin- och materialteknik och är bland annat civilingenjör i maskinteknik samt teknologie doktor i materialteknik. 

Forskningen som Patrik bedriver har ofta en experimentell karaktär och innefattar områden som exempelvis 3D-printing/additiv tillverkning, tråddragning, plåtformning, fordonsteknik, tribologi (studier av slitage, friktion och smörjning), ytteknologi, metallurgi, verktygsmaterial, test och karakterisering av material med hjälp av exempelvis mekanisk testning, oförstörande provning, ljusoptisk mikroskopi, svepelektronmikroskopi och datortomografi.

Patrik har bred erfarenhet av undervisning och har utbildat civilingenjörer och högskoleingenjörer i både maskinteknik samt materialteknik. På Örebro universitet undervisar och handleder han blivande ingenjörer i kurser som exempelvis Konstruktionsmaterial, Materiallära för civilingenjörer samt Tillverkningsteknik för civilingenjörer. Patrik handleder också examensarbeten i maskinteknik.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript