This page in English

Forskargrupp

Kognitiva Robotsystem

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kognitiva Robotsystem är en forskargrupp inom forskningsmiljön Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Örebro universitet. AASS samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om vår verksamhet finns därför enbart på engelska.

Finansiärer

  • EU Horizon 2020
  • EU Horizon Europe
  • KK-Stiftelsen
  • Stiftelsen för Strategisk Forskning
  • Vetenskapsrådet (VR)