This page in English

Jennifer Renoux

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303793

Rum: T2246

Jennifer Renoux

Om Jennifer Renoux

Jennifer Renoux är forskare i artificiell intelligens vid Center for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS). Hennes forskning fokuserar på kommunikation i mänskliga maskinteam, epistemic och multi-agent planering.


Forskning

Jennifer fick sin doktorsexamen. i artificiell intelligens och tillämpning 2015 från University of Caen Normandy (Frankrike) med ett forskningsämne planering för informationsinsamling i multiagentsystem. Hennes forskning fokuserade på hur ett team av konstgjorda agenter kunde samordna online för att samla information i en osäker och dynamisk miljö. Hon utvecklade en agentbaserad relevansgrad för att kvantifiera hur relevant en viss information är för en given agent och införliva den i en Theory-of-Mind-baserad modell för att möjliggöra online-samordning. Sedan dess har hon utvidgat sina forskningsintressen till kommunikation i team med flera agenter och specifikt blandat team för mänskliga maskiner. Hon försöker förstå hur kommunikation påverkar prestanda för blandade team mellan mänskliga maskiner och hur den kan användas för att skapa effektiva, bekväma och pålitliga interaktioner mellan människor och konstgjorda system.


Undervisning och vetenskapspopularisering

Jennifer deltar i olika undervisningsaktiviteter med fokus på programvaruteknik för både Högskoleingenjör- och Civilingenjör-programmen. Hon är också medansvarig för SMARTER-kursen om AI och etik för ingenjörer.

Förutom sitt arbete som forskare och lärare är Jennifer starkt engagerad i populariseringen av sitt forskningsområde och av vetenskap i allmänhet. Hon deltar i olika aktiviteter på olika medier, såsom blogginlägg, podcasts, utställningar, presentationer i skolor ...

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag |  Patent | 

Artiklar i tidskrifter

Köckemann, U. , Alirezaie, M. , Renoux, J. , Tsiftes, N. , Ahmed, M. U. , Morberg, D. , Lindén, M. & Loutfi, A. (2020). Open-Source Data Collection and Data Sets for Activity Recognition in Smart Homes. Sensors, 20 (3).
Alirezaie, M. , Renoux, J. , Köckemann, U. , Kristoffersson, A. , Karlsson, L. , Blomqvist, E. , Tsiftes, N. , Voigt, T. & et al. (2017). An Ontology-based Context-aware System for Smart Homes: E-care@home. Sensors, 17 (7).

Doktorsavhandlingar

Renoux, J. (2015). Contribution to multiagent planning for active information gathering. (Doctoral dissertation). Université de Caen Basse-Normandie.

Konferensbidrag

Renoux, J. , Veiga, T. S. , Lima, P. U. & Spaan, M. T. J. (2020). A Unified Decision-Theoretic Model for Information Gathering and Communication Planning. I: 2020 29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN). Konferensbidrag vid 29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN 2020), (Virtual Conference), Naples, Italy, August 31 - September 4, 2020 (ss. 67-74). IEEE.
Renoux, J. , Luperto, M. , Basilico, N. , Romeo, M. , Milis, M. , Lunardini, F. , Ferrante, S. , Loutfi, A. & et al. (2020). A Virtual Caregiver for Assisted Daily Living of Pre-Frail Users. I: Ute Schmid, Franziska Klügl, Diedrich Wolter, KI 2020: Advances in Artificial Intelligence 43rd German Conference on AI, Bamberg, Germany, September 21–25, 2020, Proceedings. Konferensbidrag vid 43rd German Conference on Artificial Intelligence (KI 2020), (virtual conference), Bamberg, Germany, September 21-25, 2020 (ss. 176-189). Cham: Springer.
Lunardini, F. , Luperto, M. , Romeo, M. , Renoux, J. , Basilico, N. , Krpič, A. , Borghese, N. A. & Ferrante, S. (2019). The MOVECARE project: Home-based monitoring of frailty. I: 2019 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics (BHI) Proceedings. Konferensbidrag vid 2019 IEEE EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI 2019), Dorin Forum, University of Illinois at Chicago, Chicago, United States, May 19-22, 2019. IEEE.
Renoux, J. , Köckemann, U. & Loutfi, A. (2018). Online Guest Detection in a Smart Home using Pervasive Sensors and Probabilistic Reasoning. I: Achilles Kameas, Kostas Stathis, Ambient Intelligence. Konferensbidrag vid 14th European Conference on Ambient Intelligence, Larnaca, Cyprus, November 12-14 (ss. 74-89). Springer.
Vuono, A. , Luperto, M. , Banfi, J. , Basilico, N. , Borghese, N. A. , Sioutis, M. , Renoux, J. & Loutfi, A. (2018). Seeking Prevention of Cognitive Decline in Elders via Activity Suggestion by A Virtual Caregiver. I: Proceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems (AAMAS '18). Konferensbidrag vid 17th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2018), Stockholm, Sweden, July 10-15, 2018 (ss. 1835-1837). Association for Computing Machinery (ACM).
Renoux, J. & Klügl, F. (2018). Simulating Daily Activities in a Smart Home for Data Generation. I: 2018 Winter Simulation Conference (WSC). Konferensbidrag vid Winter Simulation Conference (WSC), Gothenburg, Sweden, December 9-12, 2018 (ss. 798-809). New York, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Renoux, J. (2017). Active Situation Reporting: Definition and Analysis. Konferensbidrag vid 15th European Conference on Multi-Agent Systems, 14-15 December 2017, Evry, December 14-15, France. EUMAS Université Paris-Saclay.
Renoux, J. , Alirezaie, M. , Karlsson, L. , Köckemann, U. , Pecora, F. & Loutfi, A. (2017). Context Recognition in Multiple Occupants Situations: Detecting the Number of Agents in a Smart Home Environment with Simple Sensors. I: Knowledge-based techniques for problem solving and reasoning(KnowProS 2017) A workshop at AAAI 2017, February 5, 2017, San Francisco, U.S.A.. Konferensbidrag vid Workshop on Knowledge-Based Techniques for Problem Solving and Reasoning (KnowProS’17) (ss. 758-764). Palo Alto: AAAI Press.
Renoux, J. , Mouaddib, A. & Gloannec, S. L. (2015). A decision-theoretic planning approach for multi-robot exploration and event search. I: 2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Konferensbidrag vid International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS’15), Hamburg, Germany, September 28 - October 2, 2015. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Renoux, J. , Mouaddib, A. & LeGloannec, S. (2014). Distributed Decision-Theoretic Active Perception for Multi-robot Active Information Gathering. I: Torra, V.; Narukawa, Y., Endo, Y., Modeling Decisions for Artificial Intelligence 11th International Conference, MDAI 2014, Tokyo, Japan, October 29-31, 2014: Proceedings. Konferensbidrag vid 11th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence (MDAI 2014), Tokyo, Japan, October 29-31, 2014 (ss. 60-71). Springer.

Patent