Institutionen för naturvetenskap och teknik

NT:s säkerhetsföreskrifter

Borr i maskinlabbet

Våra säkerhetsföreskrifter är ett led i universitetets aktiva arbetsmiljöarbete, De syftar till att skapa bästa möjliga arbetsmiljö och personsäkerhet för anställda och studenter.

Den laborativa verksamheten omfattar hantering av kemiska produkter och gaser inklusive brandfarliga varor, biologiska agens och joniserande strålkällor. Dessutom finns teknisk utrustning, trycksatta kärl, och maskiner som innebär risker vid hantering. Se till att du känner till och agerar enligt lagar och regler och de lokala rutiner som finns vid arbete i våra laboratorier.