This page in English

Säkerhet

Säkerhetsarbetet vid universitetet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för alla studenter, anställda och andra som vistas i våra lokaler. Arbetet går ut på att förebygga och hantera frågor om brand, olyckor, hot, stölder samt övergripande säkerhetsfrågor i vår verksamhet. Läs mer om varje område under rubrikerna nedan.

Om något händer...

  • Vid omedelbar fara - ring alltid 112.
  • Om du blivit utsatt för stöld, hot eller liknande, polisanmäl händelsen omgående via www.polisen.se eller 11414. 
  • Vid akuta problem utanför kontorstid - ring Securitas kundcenter 019-324 325. Under kontorstid ring Örebro universitets växel 019-30 30 00.

Exempel på akuta problem kan vara t.ex. läckor eller problem med larm. Om du blir utelåst eller känner dig otrygg så kan du även kontakta Securitas kundcenter. Vid frågor rörande Securitas avtal med Örebro universitet hänvisa till universitetets kontaktperson..

  • Vid icke akuta ärenden - gör en felanmälan eller skicka e-post till This is an email address.