Institutionen för naturvetenskap och teknik

Självständigt arbete och examensarbete på NT

Studenter i datorsal

Här finns information för våra studenter som ska skriva ett självständigt arbete eller ett examensarbete.

När gör jag exjobb/självständigt arbete?

Det brukar normalt vara det sista du gör i din utbildning, för att få en examen. Ofta erbjuds ett kurstillfälle både på hösten och våren, om du inte är behörig till kursen på våren. Kolla med din lärare eller studievägledare vad som gäller för dig.

Hur förbereder jag mig?

Du får information från programansvarig när det börjar närma sig. Ofta finns det en mall för examensarbete/självständigt arbete som rekommenderas och den och annan information om rutinerna kan du ta del av på blackboard. Om du vill göra ditt exjobb ute på ett företag är det bra att kontakta dem i god tid. Du måste förstås vara behörig - du hittar behörighetskravet i den aktuella kursplanen!

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

DiVA är ett publiceringssystem och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. Inför presentationen av ditt arbete ska du fylla i en blankett gällande medgivande för publicering i DiVA (även om du inte vill publicera arbetet). Blanketten ger du till din examinator eller handledare.

Medgivandeblankett för DiVA (Worddokument)