Information för dig som sökande och sakkunnig

På denna sida finner du som söker jobb på Örebro universitet information som stöd för din ansökan. Du som åtagit dig uppdrag som sakkunnig finner blanketter och viktig information för att kunna genomföra ditt uppdrag.

Fackliga företrädare

SACO-S
Helen Andersson
This is an email address
019-303000 (växeln)

SEKO
Odd Johansson
This is an email address
019-303000 (växeln)

OFR/S
Martin Larsson
This is an email address
019-303000 (växeln)

Rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid och med rätt förutsättningar är målet för varje rekrytering. Med mål och uppdrag i fokus vill vi med en effektiv rekrytering säkra att vi har en organisation som är kompetent för sitt uppdrag.

ReachMee

Vid Örebro universitet använder vi det webbaserade rekryteringsverktyget ReachMee, vilket innebär att ansökningarna hanteras elektroniskt. Du som söker jobb på Örebro universitet laddar upp dina ansökningshandlingar i systemet. 

I respektive annons framgår vilka kvalifikationer och krav som efterfrågas och vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Vilka specifika regler, behörigheter och bedömningsgrunder som gäller för lärare och övriga akademiska anställningar, framgår i vår Anställningsordning och i respektive fakultetsnämnds riktlinjer.