Information för dig som sökande och sakkunnig

På denna sida finner du som söker jobb på Örebro universitet information som stöd för din ansökan. Du som åtagit dig uppdrag som sakkunnig finner blanketter och viktig information för att kunna genomföra ditt uppdrag.

Annonsering och ansökan

För att ansöka till en ledig tjänst på Örebro universitet laddar du upp dina ansöknings-handlingar i vårt webbaserade rekryteringsverktyg ReachMee.

Varje annons innehåller de kvalifikationer som gäller för tjänsten.

Bedömning och urval

En rekryteringsgrupp och/eller en lärarförslagskommitté kommer att bedöma din ansökan efter förtjänst och skicklighet. Sakkunniga bedömer också kandidater för vissa akademiska tjänster. Intervjuer och/eller provföreläsningar genomförs i detta skede.

Tillsättning


När anställningsbeslut är fattat påbörjas onboardingprocessen för den tillsatta kandidaten.

Alla sökande till tjänsten kommer att kontaktas via e-post med information om rätten att överklaga beslutet.

OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment)

Örebro universitets rekryteringsprocesser präglas av öppenhet, transparens och meritbaserad bedömning (OTM-R).

Dessa utgångspunkter är centrala i den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (the Charter & Code), och en viktig del i strategiarbetet Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Örebro universitet tilldelades 2018 utmärkelsen HR Excellence in Research, ett bevis på att lärosätet möter de principer som finns i stadgan.

Information om möjlighet till visselblåsning

Örebro universitet är som statlig myndighet skyldig att beakta sakliga grunder (opartiskhet, förtjänst och skicklighet) inför ett beslut om anställning. Alla sökande ska behandlas på samma sätt och med respekt. Ingen individ eller grupp ska exkluderas och det ska råda nolltolerans mot diskriminering.

Om du i en ansökningsprocess upplevt eller fått kännedom om ett missförhållande av allmänintresse, såsom jäv hos beslutsfattare, erbjudande om muta eller annat liknande förhållande kan du välja att rapportera detta via universitetets rapporteringskanal för missförhållanden. Läs mer om rapporteringskanalen här.

Observera att du inte ska överklaga ett anställningsbeslut via denna kanal, det gör du istället enligt den information som lämnas på vår digitala anslagstavla vid tillsättning.