För sakkunniga

Samlad information för dig som är sakkunnig.

För att bedöma sökandes kompetens och skicklighet inhämtas yttranden från externa sakkunniga. Sakkunnigutlåtandena utgör en del av urvalsprocessen och ska hjälpa universitetet att fatta beslut i anställnings/-befordringsärendet. Som kompletterande urvalsinstrument används intervju, referenstagning och en pedagogisk uppgift (exempelvis provföreläsning/seminarium). Örebro universitet har i uppgift att bedöma den sökandes lämplighet exempelvis utifrån den sökandes förmåga att samarbeta, den sökandes personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna samt den sökandes förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Sakkunnig ska ägna lika stor omsorg åt prövning av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga/konstnärliga. En bedömning av varje sökandes pedagogiska och vetenskapliga/konstnärliga skicklighet ska baseras på allt befintligt material i ärendet och samtliga bedömningsgrunder ska beaktas, kopplat till den aktuella anställningen och de arbetsuppgifter som framgår i anställningsprofil/annons.

Som komplement till universitetets anställningsordning har respektive fakultetsnämnd fastställt riktlinjer där bedömningsgrunder och bedömningsaspekter för vetenskaplig/konstnärlig-, och pedagogisk skicklighet förtydligas. Här finns även instruktioner om sakkunnigutlåtande och hur en bedömning ska redovisas.  

Det är viktigt att du som sakkunnig har gjort en bedömning om något jävsförhållande föreligger i den aktuella rekryteringen. Dels gentemot de sökande eller gentemot personer verksamma här vid Örebro universitet.

I rekryteringsverktyget ReachMee finner du kandidaternas samtliga ansökningshandlingar. Där finns också den anställningsprofil/annons som kandidaterna ska bedömas emot.

Behöver du hjälp att använda rekryteringsverktyget ReachMee är du välkommen att kontakta personalavdelningen: This is an email address

 

Sakkunnigutlåtande

Ladda upp en digital kopia av ditt sakkunnigutlåtande via följande länk:

https://cloud.oru.se/s/5w7jnLJ6q5KQA6j

Skicka undertecknat sakkunnigutlåtande i original tillsammans med ifylld blankett för uppdragsarvode till:

Personalavdelningen
Fakultetsgatan 1
701 82 Örebro

Uppdragsarvode

Om du bor i Sverige och har ett svenskt bankkonto:
Använd blanketten Uppdragsarvode ifyllningsbar och fyll i all information som rör ditt uppdrag som sakkunnig. Högst upp på blanketten hittar du också information om hur du anmäler ditt bankkonto för löneutbetalning.

Om du är bosatt utanför Sverige och har ett utländskt bankkonto:
Använd blanketten "Uppdragsarvode för dig med utländskt bankkonto"
Fyll i uppgifter om IBAN och BIC/SWIFT nummer
alternativt
Fyll i en kompletterande blankett Anmälan av utländskt bankkonto och lämna in tillsammans med blanketten för uppdragsarvode

Du som bor utomlands och arbetar i Sverige betalar särskild inkomstskatt på inkomsten (SINK-skatt). Detta kan ta lång tid och kan fördröja löneutbetalningen. Därför ber vi dig vänligen att så snart som möjligt ladda upp en kopia av ditt pass via länken nedan för att vi ska kunna påbörja ansökningsprocessen för SINK. 
https://cloud.oru.se/s/5w7jnLJ6q5KQA6j  


Blanketter för uppdragsarvode

Till fakultetsnämnden för ekonomi, natur och teknik hör dessa institutioner:
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Handelshögskolan
Restaurang- och hotellhögskolan

Till fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap hör dessa institutioner:
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Institutionen för beteende, social- och rättsvetenskap
Musikhögskolan

Till fakultetsnämnden för medicin och hälsa hör dessa institutioner:
Institutionen för medicinsk vetenskap
Institutionen för hälsovetenskaper