Forskningsassistent i kriminologi

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01920/2024

Vi söker en forskningsassistent för tidsbegränsad anställning i kriminologiämnet vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Teknisk och administrativ personal

Bakgrund

Vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR) erbjuds utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inom samtliga ämnen (kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete). Vid BSR bedrivs även framstående forskning. Kriminologi är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne vid BSR som är inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker, samt på kriminalpolitiska åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet.

Nu söker vi en forskningsassistent i kriminologi som ska ingå i forskningsprojektet: ”Utvecklingsvägar för antisocialt beteende från tidig barndom till tonår: Viktiga faktorer för ökad risk eller resiliens” som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet syftar till att undersöka utvecklingen av kriminalitet och antisocialt beteende från barndom till tonår. Projektet kommer använda data från den longitudinella prospektiva forskningsstudien SOFIA-studien. I SOFIA-studien följs ca. 2000 barn i medelstor svensk kommun sedan de gick i förskolan och var 3–5 år gamla. Hittills har sex datainsamlingar genomförts där föräldrar, lärare och barnen själva svarat på enkäter, den sista när samtliga barn gick på högstadiet. Projektet kommer att bidra med mer djupgående kunskap om utvecklingen av antisocialt beteende som kan användas för att identifiera barn med störst risk för framtida antisocialt beteende, barn med större motståndskraft mot en sådan utveckling, samt hur vi bäst förebygger en negativ utveckling.

Tjänsten som forskningsassistent kommer att höra till kriminologiämnets forskargrupp CAPS - Center for Criminological and Psychosocial Research. CAPS har det övergripande syftet att bedriva praktiskt användbar forskning om normbrytande och kriminellt beteende, och om psykosocial anpassning och utveckling i en vidare mening.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar att du, tillsammans med den övriga forskargruppen, kommer att producera vetenskapliga studier med hjälp av storskaliga data från ett longitudinellt forskningsprojekt i syfte att öka kunskapen om utvecklingen av antisocialt beteende från barndomen samt vad som påverkar utvecklingen i olika riktningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta statistiska analyser av longitudinella data i, primärt, SPSS och Mplus. Deltagande i vetenskapligt skrivande för publicering i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter och spridning av forskningsrön genom andra kanaler kommer också att ingå i ansvaret. Det kommer att finnas möjligheter till engagemang i forskargruppens övriga aktiviteter om så önskas. Du kommer att arbeta både i team och självständigt. I anställningen ingår att både initiera och genomföra möten och vissa forskningsaktiviteter. Du kommer att ha nära samarbete med projektledaren och övriga i forskargruppen.

Kvalifikationer

Kandidatexamen i relevant ämnesområde för projektet är ett krav. Följande kvalifikationer ses som särskilt meriterande: magister-/masterexamen eller doktorsexamen inom relevanta ämnesområden för projektet, tidigare arbetslivserfarenhet inom universitet/högskola, ämneskunskap och erfarenhet av arbete med forskningsprojekt av relevans för projektet, samt forskningserfarenhet som innefattar statistiska analyser med SPSS och MPlus.

Vi förutsätter att du är flexibel och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande. Du förutsätts också ha fördjupade och goda kunskaper i kvantitativ forskningsmetod och statistisk analys samt förmåga att självständigt planera och organisera ditt arbete. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska då vi har nära samarbete med internationella forskare.

Vid Örebro universitet har vi som vision att vara ett framstående universitet – för en kunskapsbaserad samhällsutveckling och vår värdegrund bygger på vetenskaplighet, engagemang och delaktighet. Som medarbetare hos oss förväntar vi oss att du har ett professionellt och konstruktivt förhållningssätt till andra medarbetare, studenter och delar universitetets gemensamma värderingar.

Information

Anställningen omfattar 30% i tolv månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Louise Frogner 019-30 31 60, e-post: This is an email address eller enhetschef i Kriminologi Brittany Evans 019-30 12 29, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till ditt intresse av anställning som forskningsassistent i kriminologi
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-04-30. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.