This page in English

Med anledning av kriget i Ukraina

Ukrainas flagga.

Örebro universitet följer händelseutvecklingen i Ukraina noggrant. Nedan har vi samlat relevant information för dig som är medarbetare eller student.

Rektors blogg:
Ukrainas sak är också vår
Läs rektors blogginlägg 

Johan-Schnürer-170x240.jpg

krisinformation.se finns aktuell information från svenska myndigheter.

Studenter och medarbetare

Campushälsan erbjuder hjälp och stöd till studenter och medarbetare.

Mer information för studenter

Mer inforamtion för medarbetare

Universitetskyrkan erbjuder stöd till studenter och personal oavsett religiös eller ideologisk tillhörighet.


Stödinsatser för forskare från Ukraina

Flera svenska lärosäten och forskningsfinansiärer erbjuder olika typer av stöd till forskare och doktorander från Ukraina. Här hittar du information om aktuella stödinsatser. 

Om du har frågor kring anställning av en ukrainsk medarbetare, kontakta This is an email address för mer information. I dagsläget gäller Sveriges arbetsrättsliga lagar och avtal precis som vanligt. Det innebär att det vid anställning inte görs några särskilda undantag gällande ukrainska medborgare.


Kontaktinformation

Övriga frågor
Internationaliseringsstrateg: This is an email address