This page in English

Varför jobba på Örebro universitet?

Örebro universitet präglas av utveckling, med högkvalitativ forskning och professionsutbildningar som ger jobb efter examen. Universitetet räknas nu bland de 400 främsta av världens mer än 20 000 universitet.

Örebro universitet

Örebro universitets vision är att vara ett framstående universitet – för en kunskapsbaserad samhällsutveckling.

Vi har flera viktiga uppdrag som vi är stolta över: utbildning, forskning och att genom samverkan se till så att dessa kunskaper kommer näringsliv och samhälle till nytta. Våra medarbetares engagemang är drivkraften bakom universitetets utveckling och det som fortsätter att föra vår verksamhet framåt.

Örebro universitetet strävar efter att vara en attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare känner glädje och stolthet. Miljön ska utmärkas av engagemang, utveckling och en vilja att bidra till att universitetet når sina mål.

Örebro universitets pedagogiska grundsyn

På Örebro universitet är vi övertygade om att studenter kan och vill ta ansvar för sitt lärande.

  • Vi satsar på fysiska och digitala utbildningsmiljöer som stimulerar till aktivt lärande, både för våra studenter och medarbetare.
  • Undervisningen grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet samtidigt som forskningsanknytningen är stark och våra forskare engagerar sig aktivt i undervisning och utformning av utbildning.
  • Vi strävar efter en utbildning där dialog, öppenhet och reflektion främjas.
  • Den pedagogiska verksamheten utvecklas genom en regelbunden kollegial samverkan vilken utgör en integrerad del av institutionernas kvalitetsarbete.

Här kan du läsa den pedagogiska grundsynen i sin helhet.

Stöd till inflyttande medarbetare

Vi erbjuder stöd till dig som flyttar till Örebro och som ska börja arbeta på Örebro universitet. Tillsammans med våra olika samarbetspartners erbjuder vi stöd inom flera olika områden.