This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

MicroSens - Förbättra smakuppfattning genom att ändra oral mikrobiota

Tack för intresset i vår studie! Vi letar efter friska deltagare mellan 18 och 45 år som inte har problem med smak- eller luktsinne.

Bredvid smaklökarna på tungan finns det mikroorganismer (tungmikrobiota) som förvandlar inkommande mat till ämnen som kan utgöra en del i smakupplevelsen. I det här projektet föreslår vi att avsiktlig förändring av oral mikrobiota skulle kunna användas för att förbättra vår smakupplevelse.

Studien syftar till att avgöra om förändring av den orala mikrobioten påverkar vår smakuppfattning. Vi kommer att använda munvatten och tandborstning i 2 veckor (vilket är känt för att förändra smak) och prova efter mikrober på tungan samt evaluera förändringar i smak.

Studien kommer att omfatta en informationsgenomsång, en kontrollsession, ett övningspass och fyra besök (två före och två efter interventionen) för att ta prover från tungan och utvärdera din smakkänslighet. Besöken kommer att äga rum på Örebro Universitet och allt material kommer att tillhandahållas. Ekonomisk ersättning betalas för ditt obehag och besvär (1500 SEK, beskattningsbart).

Taste buds

Du borde inte:

  • ha problem med smak- eller luktsinne
  • ha diagnostiserats med någon matallergi eller intolerans
  • ha vanor som kan förändra smakuppfattning (t.ex. rökt under de senaste 3 månaderna)
  • ha något medicinskt tillstånd som kan förändra smakuppfattning (t.ex. diabetes)
  • vara gravid eller amma

Vid intresse besök vår hemsida eller kontakta oss för mer information:

Faisal Ahmad Khan & Jana Jass, forskare.
Centrum för Livsvetenskap – Biologi
Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet
Tel: 019 30 35 47
E-post: This is an email address    

Projektet är en del av Örebro universitets strategiska satsning Mat och hälsa.