Lyckad vecka i Almedalen

– Vi är många som tycker att årets Almedalsvecka har hållit mycket hög kvalitet. Många arrangemang, 2 000 programpunkter, men ändå bara hälften jämfört med 2019, sammanfattar rektor Johan Schnürer.

– Färre besökare men möjligheten till kvalificerade samtal och riktigt bra möten blev också betydligt bättre.

Han har bland annat deltagit i seminarier om högskolepolitik, livsmedelsfrågor, europeisk säkerhetspolitik, energifrågor, liberal nationalism och medias roll i kriser.

– En särskilt viktig punkt var inbjudan till ett frukostmöte med totalförsvarets myndighetschefer för att diskutera lärosätenas bidrag till den kommande kompetensuppbyggnaden för ett säkrare Sverige.

– Men Almedalsveckan slutade i en tragedi. En djup ironi att den drabbade kvinnan ägnat hela sitt liv åt att hjälpa människor med psykiatriska diagnoser, säger rektor Johan Schnürer.

Örebro universitet anordnade inga seminarier i Almedalen i år - men deltog med experter i 13 seminarier

Örebro universitet i Almedalen 2022