Högskolepedagogiskt centrum

Stort intresse för kurs om vad som är pedagogisk skicklighet

Kristin Ewins och Katarina Winka inleder kursen "Att bedöma pedagogisk skicklighet".

Kristin Ewins och Katarina Winka inleder kursen "Att bedöma pedagogisk skicklighet".

Intresset för den nationella kursen ”Att bedöma pedagogisk skicklighet” har varit så stort att antalet platser har fått utökas. Medarbetare från 21 lärosäten har nu börjat läsa kursen som den här gången ges på Örebro universitet.

– Genom att tillsammans utbilda pedagogiskt sakkunniga i landet, får vi en djupare förståelse för pedagogisk skicklighet och hur den ska bedömas, säger Kristin Ewins, föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum och en av kursens arrangörer tillsammans med Katarina Winka från Umeå universitet.

Kursen startade 2010 som ett samarbete mellan sju lärosäten och har sedan dess arrangerats nio gånger, där värdskapet vandrat mellan lärosäten.

På kursen deltar personer som är sakkunniga eller är intresserade av sakkunniguppdrag. Andra deltagare är ledamöter i nämnder och kommittéer som hanterar pedagogiska portföljer som underlag för rekrytering, befordran eller meritering.

– I och med att intresset för kursen är så stort har vi utökat antalet platser från 36 till 42. Totalt har 75 personer sökt till kursen, vilket är rekord, säger Kristin Ewins.  

Kursdeltagarna kommer att mötas både fysiskt och digitalt under terminen. Den 14 december avslutas kursen med ännu en heldag på Örebro universitet.

Text och foto: Anna Asplund

Kursen ”Att bedöma pedagogisk skicklighet” ges i ett samarbete mellan Örebro universitet, Umeå universitet, Mälardalens universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet och Swednet.

Deltagarna på kursen kommer från Blekinge tekniska högskola, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, Högskolan i Kristianstad, Karlstads universitet, Karolinska universitetet, Kungliga musikhögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.