This page in English

Maria Jaensson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303405

Rum: P2455

Maria Jaensson

Om Maria Jaensson

Bakgrund

Maria Jaensson är universitetslektor, docent i omvårdnadsvetenskap  och excellent lärare. 

Maria är leg. sjuksköterska (1988) och anestesisjuksköterska (1992).  
Hon disputerade 2013 på avhandlingen Postoperative sore throat and hoarseness. Clinical studies in patients undergoing general anesthesia. Maria anställdes vid Örebro universitet 2014.

Undervisning

Maria är kursansvarig och examinator i flera kurser. Hennes undervisning är inom anestesiologisk omvårdnad inklusive postoperativ vård och forskningsmetodik. Hon handleder examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt på forskarnivå. 

Maria undervisar också i interprofessionell kurs om handledning för kliniska handledare

Maria handleder för närvarande två doktorander

  •  Jakob Hedlund sedan 2019 (huvudhandledare)
  • Anna-Karin Moauzzen sedan 2021 (bihandledare)

 

Forskningsinriktning/Aktuella projekt

Marias forskning är framförallt inom två fokusområden, där hon använder olika forskningsmetoder för att besvara forskningsfrågor om;    

I. Patienters upplevelser, behov och förutsättningar för en optimal postoperativ återhämtning samt digitaliserings påverkan på postoperativ återhämtning.

II. Lärande och professionsutveckling utifrån olika perspektiv

Maria ingår i forskningsmiljön Care about Caring och Centre for Perioperative Nursing

Hon är ansvarig för  SEHLO-projektet.

 Aktuella projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter