This page in English

Maria Jaensson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bWFyaWEuamFlbnNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303405

Rum: P2455

Maria Jaensson
Forskningsämne

Om Maria Jaensson

Bakgrund

Maria Jaensson är universitetslektor, docent i omvårdnadsvetenskap  och excellent lärare.  Hon är leg. sjuksköterska (1988) och anestesisjuksköterska (1992).  
Hon disputerade 2013 på avhandlingen "Postoperative sore throat and hoarseness. Clinical studies in patients undergoing general anesthesia". 

Undervisning

Maria Jaensson undervisar i anestesiologisk omvårdnad inklusive postoperativ vård och forskningsmetodik. Hon handleder examensarbeten på grund- och avancerad nivå. 

Forskning

Maria Jaenssons forskning är om vård före, under och efter en operation ( perioperativ vård)  med fokus på hur patienter återhämtar sig efter operationer. Projekten undersöker patienters upplevelser, behov och förutsättningar för att få en optimal återhämtning. Maria Jaensson forskar också om sjuksköterskors kompetens och studenters lärande under verksamhetsförlagd utbildning.   

Aktuella projekt

 • SEHLO-projektet
  Projektet undersöker hälsolitteracitet - förmågan och kunskapen som behövs för att fatta medvetna beslut om sin hälsa). Studien innefattar också tilltron att klara en handling i en specifik situation ( engelska det self-efficacy) och hur den påverkar postoperativ återhämtning hos en grupp som genomgått överviktskirurgi. Studien följer patientgruppen över tid.
 • Patientsäkerhet inom kirurgisk vård
  Projektet undersöker patientsäkerhetsrisker inom kirurgisk vård.
 • Lärande under verksamhetsförlagd utbildning
  Doktorandprojekt som undersöker och beskriver lärandesituationen i en operationssal, utifrån anestesisjuksköterskestudenters och handledares perspektiv.
 • Team inom företagshälsovård
  Doktorandprojekt som kartlägger och beskriver hur olika professioner till exempel  sjuksköterskor, läkare och psykologer samarbete i team.
 • HLS19-Q12
  Projektet testar och undersöker den svenska versionen av instrumentet HLS19-Q12.
 • Utvärdering av verksamhetsförlagd utbildning 
  Projektet undersöker sjuksköterskestudenter och specialistsjuksköterskestudenters uppfattning av verksamhetsförlagd utbildning över tid. I projektet kommer olika instrument testas och utvärderas. 

Övriga uppdrag

Maria Jaensson är biträdande programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet.

Hon är huvudhandledare för en doktorand, och bihandledare för en doktorand. Hon anlitas som sakkunnig och betygsnämndsledamot. Hon har uppdrag av vetenskapliga tidskrifter för att granska andra forskares artiklar  och anlitas som sakkunnig vid lokala utbildningsutvärderingar.

Maria Jaensson är ledamot i en högskolepedagogiska kommittén vid Fakulteten för medicin och hälsa.

Hon är medlem i Svenska hälsolitteracitetsnätverket och i Rådet för forskning och utveckling i Rf AnIva.

Maria Jaensson är forskargruppsledare för forskargruppen  PePP.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt