This page in English

Maria Jaensson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303405

Rum: P2455

Maria Jaensson

Om Maria Jaensson

Bakgrund

Maria Jaensson är universitetslektor, docent i omvårdnadsvetenskap  och excellent lärare. 

Maria är leg. sjuksköterska (1988) och anestesisjuksköterska (1992).  
Hon disputerade 2013 på avhandlingen Postoperative sore throat and hoarseness. Clinical studies in patients undergoing general anesthesia. Maria anställdes vid Örebro universitet 2014. Hon arbetar även kliniskt  vid Operationsservice, ANIVA-kliniken i region Örebro län.

 

Undervisning

Maria är kursansvarig och examinator för kurser i Specialistsjuksköterskeprogrammet-anestesisjukvård. Hennes undervisning är inom anestesiologisk omvårdnad inklusive postoperativ vård och forskningsmetodik. Hon handleder examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt på forskarnivå. 

Maria undervisar också i en grundkurs om handledning för kliniska handledare

Maria handleder för närvarande en doktorand

·        Jakob Hedlund sedan 2019 (huvudhandledare)

 

Forskningsinriktning/Aktuella projekt

Marias forskning är framförallt inom två fokusområden, där hon använder olika forskningsmetoder för att besvara forskningsfrågor om;    

I. Patienters upplevelser, behov och förutsättningar för en optimal postoperativ återhämtning samt digitaliserings påverkan på postoperativ återhämtning.

II. Lärande och professionsutveckling utifrån olika perspektiv

Maria ingår i forskningsmiljön Care about Caring och Centre for Perioperative Nursing

Hon är ansvarig för  SEHLO-projektet.

 Aktuella projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Dahlberg, K. , Brady, J. M. , Jaensson, M. , Nilsson, U. & Odom-Forren, J. (2021). Education, competence, and role of the nurse working in the PACU: an international survey. Journal of Perianesthesia Nursing, 36 (3), 224-231.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Flodberg, M. , Månsson, S. & Nilsson, U. (2021). Levels of education and technical skills in registered nurses working in post-anaesthesia care units in Sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Nilsson, U. , Jaensson, M. , Dahlberg, K. & Hugelius, K. (2019). Postoperative recovery after general and regional anesthesia in patients undergoing day surgery: A mixed methods study. Journal of Perianesthesia Nursing, 34 (3), 517-528.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. & Nilsson, U. (2019). RAPP - digital uppföljning efter dagkirurgi. Svensk Kirurgi, 77 (1), 37-39.
Falk-Brynhildsen, K. , Jaensson, M. , Bridgid, G. & Nilsson, U. (2019). Swedish operating room nurses and nurse anesthetists' perceptions of competence and self-efficacy. Journal of Perianesthesia Nursing, 34 (4), 842-850.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Nilsson, U. , Eriksson, M. & Odencrants, S. (2018). Holding It Together - Patients' Perspectives on Postoperative Recovery When Using an e-Assessed Follow-Up: Qualitative Study. JMIR mhealth and uhealth, 20 (5).
Gillespie, B. M. , Harbeck, E. B. , Falk-Brynhildsen, K. , Nilsson, U. & Jaensson, M. (2018). Perceptions of perioperative nursing competence: a cross-country comparison. BMC Nursing, 17.
Jaensson, M. , Falk-Brynhildsen, K. , Gillespie, B. M. , Wallentin, F. Y. & Nilsson, U. (2018). Psychometric Validation of the Perceived Perioperative Competence Scale-Revised in the Swedish Context. Journal of Perianesthesia Nursing, 33 (4), 499-511.
Alm, F. , Jaensson, M. , Lundeberg, S. & Ericsson, E. (2017). Adherence to Swedish guidelines for pain treatment in relation to pediatric tonsil surgery: A survey of the multidisciplinary team. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 101, 123-131.
Nilsson, U. & Jaensson, M. (2017). Anestesiologisk omvårdnad. Ventilen (2), 24-24.
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow-up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized trial. British Journal of Anaesthesia, 119 (5), 1039-1046.
Hedenskog, C. , Nilsson, U. & Jaensson, M. (2017). Swedish-Registered Nurse Anesthetists’ Evaluation of Their Professional Self. Journal of Perianesthesia Nursing, 32 (2), 106-111.
Nilsson, U. & Jaensson, M. (2016). Anesthetic Nursing: Keep in Touch, Watch Over, and Be One Step Ahead. Journal of Perianesthesia Nursing, 31 (6), 550-551.
Jaensson, M. (2014). Ont i halsen och heshet efter generell anestesi. Ventilen, 49 (3).
Jaensson, M. , Gupta, A. & Nilsson, U. (2012). Gender differences in risk factors for airway symptoms following tracheal intubation. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 56 (10), 1306-1313.
Jaensson, M. , Olowsson, L. L. & NIlsson, U. G. (2010). Endotracheal tube size and sore throat following surgery: a randomized-controlled study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 54 (2), 147-153.
Jaensson, M. , Lassinantti Olowsson, L. & Nilsson, U. (2010). Påverkar endotrakealtubens storlek uppkomsten av ont i halsen hos kvinnor: en randomiserad kontrollerad studie. Ventilen, 4 (45), 12-13.
Jaensson, M. , Lassinantti Olowsson, L. & Nilsson, U. (2010). Storlek på endotrakealtuben påverkar kvinnors halssmärta. Vårdfokus, 3.
Jaensson, M. & Lassinantti Olowsson, L. (2007). Omvårdnadsåtgärder för att lindra patientens postoperativa halsbesvär med endotrakeal intubation. Ventilen, 42 (2), 26-30.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Jaensson, M. (2013). Postoperative sore throat and hoarseness: clinical studies in patients undergoing general anasthesia. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Bergman, L. , Nilsson, U. , Dahlberg, K. , Jaensson, M. & Wångdahl, J. (2021). Comparison of Health literacy and eHealth literacy among Arabic-speaking migrants and Swedish-speaking residents in Sweden. Konferensbidrag vid IHLA Global Health Literacy Summit, [DIGITAL], October 3-5, 2021..
Bergman, L. , Nilsson, U. , Dahlberg, K. , Jaensson, M. & Wångdahl, J. (2021). Health literacy and e-health literacy among Arabic speaking migrants in Sweden: a cross-sectional study. Konferensbidrag vid 14th European Public Health Conference 2021, [DIGITAL], November 10-12, 2021..
Jaensson, M. & Olofsson, V. (2020). Hållbar utveckling i undervisningen förutsätter fungerande kursutvecklingsprocesser. Konferensbidrag vid NU2020. Hållbart lärande (digital konferens), Campus Flemingsberg, Stockholm, Oktober 7-9, 2020.
Falk-Brynhildsen, K. , Jaensson, M. , Gillespie, B. M. & Nilsson, U. (2019). Differences in Perceptions of Competence and Self-Efficacy between Operating Room Nurses and Nurse Anesthetists. Konferensbidrag vid 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2019), Cancun, Mexico, November 5-8, 2019.
Dahlberg, K. , Brady, J. M. , Jaensson, M. , Nilsson, U. & Odom-Forren, J. (2019). Education, Competency and the Role of the PACU Nurse: Results from an international survey. Konferensbidrag vid 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2019), Cancun, Mexico, November 5-8, 2019.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. , Nilsson, U. & Odencrants, S. (2019). Holding it together – patients’ perspectives on postoperative recovery when using an e-assessed follow-up. Konferensbidrag vid 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2019), Cancun, Mexico, November 5-8, 2019.
Nilsson, U. , Dahlberg, K. & Jaensson, M. (2019). Low Preoperative Mental Health can lead to Poorer Postoperative Recovery in Patients Undergoing Day Surgery. Konferensbidrag vid SFAI-veckan, Gothenburg, Sweden, September 11-13, 2019.
Hälleberg Nyman, M. , Nilsson, U. , Dahlberg, K. & Jaensson, M. (2019). The impact of health literacy on postoperative recovery among patients undergoing day surgery. Konferensbidrag vid 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2019), Cancun, Mexico, November 5-8, 2019.
Jaensson, M. (2017). Att möta UKÄ:s krav för en specialistutbildning. Konferensbidrag vid AnIva Vårkongress, Örebro, Sweden, April 27-28, 2017.
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized controlled trial. Konferensbidrag vid 4th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses, Sydney, Australia, November 1-4, 2017.
Jaensson, M. , Dahlberg, K. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). How are you?: A systematic e-assessment of postoperative recovery. Konferensbidrag vid 4th International Conference for PeriAnesthesia Nurses (ICPAN), Sydney, Australia, November 1-4, 2017.
Jaensson, M. , Dahlberg, K. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). How are you?: A systematic e-assessment of postoperative recovery. Konferensbidrag vid Kirurgveckan, Jönköping, Sweden, August 21-25, 2017.
Nilsson, U. , Falk-Brynhildsen, K. & Jaensson, M. (2017). Hur har ni det med kompetensen?. Konferensbidrag vid AnIva Höstkongress 2017, 23-24 November, 2017, Upplands Väsby, Sweden,.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). RAPP, en IT-lösning för uppföljning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid ANIVA Vårkongress 2017, Örebro, Sweden, April 27-28, 2017.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). The process of development and testing of an IT-solution for measuring postoperative recovery. Konferensbidrag vid The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research, "Future Direction of European Nursing and Nursing Research", Malmö, Sweden, July 4-5, 2017.
Alm, F. , Jaensson, M. , Lundeberg, S. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Nerfeldt, P. , Odhagen, E. , Sunnergren, O. & et al. (2016). Adherence to Swedish Guidelines for Pain Treatment in Tonsil Surgery in Pediatric Patients. Konferensbidrag vid 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2016), Lisbon, Portugal, June 18-21, 2016.
Nilsson, U. , Falk Brynhildsen, K. & Jaensson, M. (2016). Hur har ni det med kompetensen?. Konferensbidrag vid Höstkongress 2016. Riksföreningen för operationssjukvård. Stockholm, 1-2 december, 2016.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2016). RAPP, en IT-lösning för uppföljning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid Medicinteknik dagarna 2016, Örebro, 5-6 Oktober, 2016.
Jaensson, M. & Nilsson, U. (2016). Simulation-based examination for registered nurse anesthetist students in Sweden. Konferensbidrag vid 12th World Congress of Nurse Anesthestists, Glasgow, UK, 13th-16th May, 2016.
Dahlberg, K. , Eriksson, M. , Jaensson, M. & Nilsson, U. (2015). The development of a smartphone app for self-reporting postoperative recovery after day surgery. I: 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses ICPAN 2015. Konferensbidrag vid 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses ICPAN 2015, Copenhagen, Denmark September 9–12, 2015.
Dahlberg, K. , Eriksson, M. , Jaensson, M. & Nilsson, U. (2015). Utveckling av en smartphoneapp för patientrapporterad postoperativ återhämtning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid Kirurgveckan, Örebro, 17-21 augusti, 2015.
Jaensson, M. , Gupta, A. & Nilsson, U. (2014). Hälsa för halsen: Forskning om ont i halsen och heshet efter generell anestesi. Konferensbidrag vid Dagkirurgidagarna i Örebro, 8-9/5, 2014..
Jaensson, M. (2014). Hälsa för halsen: Forskning om ont i halsen och heshet efter generell anestesi. Konferensbidrag vid Dräger, Användardagar i anestesi i Örebro, 13-14 mars 2014..
Jaensson, M. , Gupta, A. & Nilsson, U. (2013). Gender differences in Risk factors for Airway Symptoms following Tracheal Intubation. Konferensbidrag vid NOKIAS(Nordisk kongress för anestesi-och intensivvårdssjuksköterskor) 2013, Köpenhamn, Danmark, 19-21 september, 2013..
Jaensson, M. , Gupta, A. & Nilsson, U. (2012). Secondary analysis of risk factors for development of postoperative sore throat and hoarseness after endotracheal intubation in women. Konferensbidrag vid 10th World congress for Nurse Anesthetists, Ljubljana, Slovenien, 26-29 Maj, 2012.
Jaensson, M. & Nilsson, U. (2011). Ont i halsen och heshet efter en intubation: Förväntat eller oväntat?. Konferensbidrag vid AnIva kongress, Stockholm, 24-25/11, 2011..
Jaensson, M. , Lassinantti Olowsson, L. & Nilsson, U. (2010). Does the size of the endotracheal tube affect the risk for sore throat following surgery in woman?: a randomized controlled study. Konferensbidrag vid 9th World Congress for Nurse Anesthetists, Haag, Nederländerna, 4-8 juni 2010.
Jaensson, M. , Lassinantti Olowsson, L. & Nilsson, U. (2010). Har tubstorlek någon betydelse vid intubation?. Konferensbidrag vid Dagkirurgidagarna i Örebro, 6-7/5, 2010..
Jaensson, M. , Lassinantti-Olowsson, L. & Nilsson, U. (2007). Omvårdnadsåtgärder för att lindra patientens postoperativa halsbesvär i samband med endotrakeal intubation: En litteraturstudie. Konferensbidrag vid NOKIAS (Nordisk kongress för anestesi-och intensivvårdssjuksköterskor), Stockholm, 22-23 November, 2007..

Manuskript

Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Nilsson, U. , Eriksson, M. & Odencrants, S. Holding it together : patients’ perspectives on postoperative recovery when using an e-assessed follow-up.

Rapporter