This page in English

Maria Jaensson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303405

Rum: P2455

Maria Jaensson

Om Maria Jaensson

Bakgrund

Maria Jaensson blev leg sjuksköterska, 1988. Hon utbildade sig till anestesisjuksköterska 1992.  Maria tog examen som Medicine doktor, 2013 , med avhandlingen, Postoperative sore throat and hoarseness. Clinical studies in patients undergoing general anesthesia. Maria är docent i omvårdnadsvetenskap sedan februari 2019.

Maria arbetar som universitetslektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper sedan januari 2014. Sedan hösten 2018 har Maria ett tidsbegränsat uppdrag (50 % i tre år) med högskolepedagogisk inriktning.Maria är programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet- anestesisjukvård. 

Undervisning

Maria undervisar och handleder examensarbeten på grund och avancerad nivå. Hon är kursansvarig för flera kurser i specialistsjuksköterskeprogrammet inom anestesisjuksvård. 

Forskningsinriktning/Aktuella projekt

Maria bedriver studier som undersöker postoperativ återhämtning hos vuxna efter anestesi och kirurgi. Studierna innehåller instrumentutveckling och utveckling av en IT lösning för att systematiskt mäta postoperativ återhämtning hos personen. Dessutom undersöks faktorer som egenförmåga ( self-efficacy) och hälsolitteracitets påverkan på en persons postoperativa återhämtning. 

Ett annat av Marias forskningsfokus är lärande och professionsutveckling hos studenter och personal. 

 

 Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Nilsson, U. , Jaensson, M. , Dahlberg, K. & Hugelius, K. (2019). Postoperative recovery after general and regional anesthesia in patients undergoing day surgery: A mixed methods study. Journal of Perianesthesia Nursing, 34 (3), 517-528.
Falk-Brynhildsen, K. , Jaensson, M. , Bridgid, G. & Nilsson, U. (2019). Swedish operating room nurses and nurse anesthetists' perceptions of competence and self-efficacy. Journal of Perianesthesia Nursing, 34 (4), 842-850.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Nilsson, U. , Eriksson, M. & Odencrants, S. (2018). Holding It Together - Patients' Perspectives on Postoperative Recovery When Using an e-Assessed Follow-Up: Qualitative Study. JMIR mhealth and uhealth, 20 (5).
Gillespie, B. M. , Harbeck, E. B. , Falk-Brynhildsen, K. , Nilsson, U. & Jaensson, M. (2018). Perceptions of perioperative nursing competence: a cross-country comparison. BMC Nursing, 17.
Jaensson, M. , Falk-Brynhildsen, K. , Gillespie, B. M. , Wallentin, F. Y. & Nilsson, U. (2018). Psychometric Validation of the Perceived Perioperative Competence Scale-Revised in the Swedish Context. Journal of Perianesthesia Nursing, 33 (4), 499-511.
Alm, F. , Jaensson, M. , Lundeberg, S. & Ericsson, E. (2017). Adherence to Swedish guidelines for pain treatment in relation to pediatric tonsil surgery: A survey of the multidisciplinary team. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 101, 123-131.
Nilsson, U. & Jaensson, M. (2017). Anestesiologisk omvårdnad. Ventilen (2), 24-24.
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow-up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized trial. British Journal of Anaesthesia, 119 (5), 1039-1046.
Hedenskog, C. , Nilsson, U. & Jaensson, M. (2017). Swedish-Registered Nurse Anesthetists’ Evaluation of Their Professional Self. Journal of Perianesthesia Nursing, 32 (2), 106-111.
Nilsson, U. & Jaensson, M. (2016). Anesthetic Nursing: Keep in Touch, Watch Over, and Be One Step Ahead. Journal of Perianesthesia Nursing, 31 (6), 550-551.
Jaensson, M. (2014). Ont i halsen och heshet efter generell anestesi. Ventilen.
Jaensson, M. , Gupta, A. & Nilsson, U. (2012). Gender differences in risk factors for airway symptoms following tracheal intubation. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 56 (10), 1306-1313.
Jaensson, M. , Olowsson, L. L. & NIlsson, U. G. (2010). Endotracheal tube size and sore throat following surgery: a randomized-controlled study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 54 (2), 147-153.
Jaensson, M. , Lassinantti Olowsson, L. & Nilsson, U. (2010). Påverkar endotrakealtubens storlek uppkomsten av ont i halsen hos kvinnor: en randomiserad kontrollerad studie. Ventilen, 4 (45), 12-13.
Jaensson, M. , Lassinantti Olowsson, L. & Nilsson, U. (2010). Storlek på endotrakealtuben påverkar kvinnors halssmärta. Vårdfokus, 3.
Jaensson, M. & Lassinantti Olowsson, L. (2007). Omvårdnadsåtgärder för att lindra patientens postoperativa halsbesvär med endotrakeal intubation. Ventilen, 42 (2), 26-30.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Jaensson, M. (2013). Postoperative sore throat and hoarseness: clinical studies in patients undergoing general anasthesia. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Jaensson, M. (2017). Att möta UKÄ:s krav för en specialistutbildning. Konferensbidrag vid AnIva Vårkongress, Örebro, Sweden, April 27-28, 2017.
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized controlled trial. Konferensbidrag vid 4th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses, Sydney, Australia, November 1-4, 2017.
Jaensson, M. , Dahlberg, K. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). How are you?: A systematic e-assessment of postoperative recovery. Konferensbidrag vid 4th International Conference for PeriAnesthesia Nurses (ICPAN), Sydney, Australia, November 1-4, 2017.
Jaensson, M. , Dahlberg, K. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). How are you?: A systematic e-assessment of postoperative recovery. Konferensbidrag vid Kirurgveckan, Jönköping, Sweden, August 21-25, 2017.
Nilsson, U. , Falk-Brynhildsen, K. & Jaensson, M. (2017). Hur har ni det med kompetensen?. Konferensbidrag vid AnIva Höstkongress 2017, 23-24 November, 2017, Upplands Väsby, Sweden,.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). RAPP, en IT-lösning för uppföljning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid ANIVA Vårkongress 2017, Örebro, Sweden, April 27-28, 2017.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). The process of development and testing of an IT-solution for measuring postoperative recovery. Konferensbidrag vid The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research, "Future Direction of European Nursing and Nursing Research", Malmö, Sweden, July 4-5, 2017.
Alm, F. , Jaensson, M. , Lundeberg, S. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Nerfeldt, P. , Odhagen, E. , Sunnergren, O. & et al. (2016). Adherence to Swedish Guidelines for Pain Treatment in Tonsil Surgery in Pediatric Patients. Konferensbidrag vid 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2016), Lisbon, Portugal, June 18-21, 2016.
Nilsson, U. , Falk Brynhildsen, K. & Jaensson, M. (2016). Hur har ni det med kompetensen?. Konferensbidrag vid Höstkongress 2016. Riksföreningen för operationssjukvård. Stockholm, 1-2 december, 2016.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2016). RAPP, en IT-lösning för uppföljning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid Medicinteknik dagarna 2016, Örebro, 5-6 Oktober, 2016.
Jaensson, M. & Nilsson, U. (2016). Simulation-based examination for registered nurse anesthetist students in Sweden. Konferensbidrag vid 12th World Congress of Nurse Anesthestists, Glasgow, UK, 13th-16th May, 2016.
Dahlberg, K. , Eriksson, M. , Jaensson, M. & Nilsson, U. (2015). The development of a smartphone app for self-reporting postoperative recovery after day surgery. I: 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses ICPAN 2015. Konferensbidrag vid 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses ICPAN 2015, Copenhagen, Denmark September 9–12, 2015.
Dahlberg, K. , Eriksson, M. , Jaensson, M. & Nilsson, U. (2015). Utveckling av en smartphoneapp för patientrapporterad postoperativ återhämtning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid Kirurgveckan, Örebro, 17-21 augusti, 2015.
Jaensson, M. , Gupta, A. & Nilsson, U. (2014). Hälsa för halsen: Forskning om ont i halsen och heshet efter generell anestesi. Konferensbidrag vid Dagkirurgidagarna i Örebro, 8-9/5, 2014..
Jaensson, M. (2014). Hälsa för halsen: Forskning om ont i halsen och heshet efter generell anestesi. Konferensbidrag vid Dräger, Användardagar i anestesi i Örebro, 13-14 mars 2014..
Jaensson, M. , Gupta, A. & Nilsson, U. (2013). Gender differences in Risk factors for Airway Symptoms following Tracheal Intubation. Konferensbidrag vid NOKIAS(Nordisk kongress för anestesi-och intensivvårdssjuksköterskor) 2013, Köpenhamn, Danmark, 19-21 september, 2013..
Jaensson, M. , Gupta, A. & Nilsson, U. (2012). Secondary analysis of risk factors for development of postoperative sore throat and hoarseness after endotracheal intubation in women. Konferensbidrag vid 10th World congress for Nurse Anesthetists, Ljubljana, Slovenien, 26-29 Maj, 2012.
Jaensson, M. & Nilsson, U. (2011). Ont i halsen och heshet efter en intubation: Förväntat eller oväntat?. Konferensbidrag vid AnIva kongress, Stockholm, 24-25/11, 2011..
Jaensson, M. , Lassinantti Olowsson, L. & Nilsson, U. (2010). Does the size of the endotracheal tube affect the risk for sore throat following surgery in woman?: a randomized controlled study. Konferensbidrag vid 9th World Congress for Nurse Anesthetists, Haag, Nederländerna, 4-8 juni 2010.
Jaensson, M. , Lassinantti Olowsson, L. & Nilsson, U. (2010). Har tubstorlek någon betydelse vid intubation?. Konferensbidrag vid Dagkirurgidagarna i Örebro, 6-7/5, 2010..
Jaensson, M. , Lassinantti-Olowsson, L. & Nilsson, U. (2007). Omvårdnadsåtgärder för att lindra patientens postoperativa halsbesvär i samband med endotrakeal intubation: En litteraturstudie. Konferensbidrag vid NOKIAS (Nordisk kongress för anestesi-och intensivvårdssjuksköterskor), Stockholm, 22-23 November, 2007..

Manuskript

Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Nilsson, U. , Eriksson, M. & Odencrants, S. Holding it together : patients’ perspectives on postoperative recovery when using an e-assessed follow-up.