Utbildning på forskarnivå

En man med ett provrör framför sig.

Vid Örebro universitet ges utbildning på forskarnivå i 24 ämnen inom naturvetenskap, teknik, medicin och hälsa samt samhällsvetenskap och humaniora. Inom Fakulteten för medicin och hälsa finns utbildningar på forskarnivå inom ämnena funktionsnedsättning och samhälle, idrottsvetenskap och medicinsk vetenskap.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra års studier på heltid. Utbildningen för licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och motsvarar två års heltidsstudier.