This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Utbildning på forskarnivå

Institutionen för hälsovetenskaper bedriver utbildning på forskarnivå inom ämnena handikappvetenskap, idrottsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.