This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Utbildning på forskarnivå

Institutionen för hälsovetenskaper ger utbildning på forskarnivå inom ämnena funktionsnedsättning och samhälle, idrottsvetenskap samt medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå: den ena avslutas med licentiatexamen och den andra med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge de fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.