This page in English

Agneta Schröder

Befattning: Adjungerad professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: YWduZXRhLnNjaHJvZGVyO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Agneta Schröder
Forskningsämne

Om Agneta Schröder

Agneta Schröder är adjungerad professor och leg. psykiatrisjuksköterska. Hon har även en vårdlärarexamen och en fil mag. i vårdpedagogik. Agneta är anställd som forskningsledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och professor vid Institutionen för Hälsovetenskap, NTNU, Gjøvik, Norge. Hon disputerade 2006 och har sedan dess deltagit aktivt i arbetet med forskning och doktorandhandledning. Sedan 2024 är hon adjungerad professor vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro universitet.

Forskning

Agnetas huvudsakliga forskningsområde är vårdkvalitet inom psykiatrisk vård. Hon är projektledare för tre forskargrupper, Kvalitet i Psykiatrisk Vård i Sverige, Quality in Psychiatric Care i Norge och det internationella forskningsprojektet Quality in Psychiatric Care. Forskningen inom området vårdkvalitet inom psykiatrisk vård syftar i huvudsak till att utveckla och utvärdera instrument för att mäta vårdens kvalitet inom psykiatrisk heldygnsvård, öppenvård, rättspsykiatrisk heldygnsvård, missbruksvård och socialpsykiatrins boendestöd och daglig verksamhet. Flera av instrumenten Kvalitet i Psykiatrisk Vård (KPV) (Quality in Psychiatric Care; QPC) är även anpassade för personal och närstående, vilket innebär att det går att jämföra vårdkvalitet från de olika perspektiven. Därutöver kan instrumenten användas för nationella och internationella jämförelser. Genom att använda instrumenten kan förbättringsområden men även effekter av åtgärder identifieras.

För närvarande bedrivs Agnetas forskning huvudsakligen inom tre överlappande områden: vårdkvalitet inom psykiatrisk vård; patientens hälsorelaterade livskvalitet, symtombörda och återhämtning inom psykiatrisk vård; samt personalens arbetsmiljö inom psykiatrisk heldygnsvård. Genom doktorandprojekt är hon involverad inom flera forskningsområden så som studenters mentala hälsa, tvång i psykiatrisk vård, onkologi och personer med funktionshinder.

Undervisning

Agneta handleder doktorander.

Samarbeten

Inom forskningsområdet vårdkvalitet sker samarbete med både nationella så väl som internationella forskare i bland annat Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Spanien, Brasilien, Indonesien och Taiwan. Syftet med de internationella samarbetena är att anpassa och reliabilitets och validitets testa instrumentet QPC i olika kontext inom olika länder för att slutligen jämföra vårdens kvalitet mellan olika länder.

Urval av pågående forskning

  • Internationella forskningsprojektet Quality in Psychiatric Care.
  • Sambandet mellan den psykiatriska vårdens kvalitet och patientens återhämtning och hälsorelaterade livskvalitet - en multicenterstudie.
  • Sammenheng mellom helsepersonells vurdering av kvalitet i den tjenesten man yter og arbeidsrelaterte forhold.
  • Jämförande studier av patienter och personals skattningar av vårdens kvalitet inom psykiatrisk öppenvård och heldygnsvård.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript