This page in English

Ann-Catrin Kristianssen

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: YW5uLWNhdHJpbi5rcmlzdGlhbnNzZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 303409

Rum: F2211

Ann-Catrin Kristianssen
Forskningsämne

Om Ann-Catrin Kristianssen

Forskning

Kristianssen (tidigare Andersson) forskar om policyskapande i ett svenskt och internationellt perspektiv. Den nuvarande forskningen är inriktad mot tre olika områden trafiksäkerhetspolicy, klimatanpassningspolicy och religionens roll i samhället.

Kristianssen deltar i ett 4-årigt forskningsprogram finansierat av Trafikverket med fokus på trafiksäkerhet i både ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv men med tyngdpunkt på Vision Zero. Under år 2019-2022 studerar Kristianssen implementeringen av nollvisionen på lokal nivå i Sverige och i New York, USA. Kristianssen leder även projekt om trafiksäkerhet och funktionsnedsättning i samarbete med Camilla Warnicke, forskningsledare på Universitetssjukhusets forskningscentrum, samt är involverad tillsammans med Veronica De Majo, doktorand i statskunskap vid Örebro universitet i ett projekt om trafiksäkerhet i Latinamerika.

Kristianssen deltog under 2018 i ett projekt vid Centrum för Klimat och Säkerhet vid Karlstads universitet om klimatanpassningspolicy och lärande i västsvenska kommuner finansierat av Länsförsäkringar.

Kristianssen arbetar under åren 2019-2023 även med ett projekt om framväxten av interreligiösa råd i Sverige, finansierat av MUCF. I relation till projektet görs även en följeforskningsstudie om det interkulturella och interreligiösa rådet i Örebro.

Åren 2014-2016 arbetade Kristianssen med ett post-docprojekt inriktat på organisationsförändringar och spridning av reformer i offentlig förvaltning med fokus på kommunala servicecenter. Ett följeforskningsprojekt om Örebro kommuns servicecenter avslutades under våren 2017. 

Avhandlingen från 2011 handlar om identitetspolitiken kring fysisk planering med Jerusalem som fall.

Förutom dessa projekt är Kristianssen även intresserad av frågor som rör Israel/Palestina-konflikten, utvecklingspolitik, och politiska aspekter av fysisk planering. 

Under hösten 2016 och år 2017 var Kristianssen gästforskare vid Centrum för Personsäkerhet och Centrum för Klimat och Säkerhet vid Karlstads universitet.

Undervisning

Kristianssen undervisar främst om policyanalys, internationell och komparativ politik, internationell och komparativ förvaltningspolitik, metod på fortsättnings- och kandidatnivå, samhällsplanering, och uppsatshandledning.

Uppdrag

Biträdande enhetschef (SKUS) april 2021-

Studierektor i statskunskap 2012-2013

Ledamot i styrelsen för Statsvetenskapliga förbundet (SWEPSA) 2012-2016

Ledamot i styrelsen för Peace Research in Sweden (PRIS) 2016-2019

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter