This page in English

Forskningsprojekt

Att ta mark i professionen. En studie av socialsekreterare i etableringsfasen mellan utbildning och yrkesliv.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anders Bruhn

Forskningsämne

Särskilt nyutexaminerade socialsekreterares problematiska arbetsmiljö har uppmärksammats under senare år. I projektet studeras dessas yrkesval och etablering till yrket. Motiv bakom yrkesvalet och förväntningar på yrkesrollen fokuseras, samt hur dessa förväntningar konfronteras med det organisatoriska och institutionella ramverk som socialtjänsten utgör. Fördjupad kunskap om nyanställdas upplevelser av arbetsmiljön och hur dessa kan kopplas till stress, ohälsa och personalgenomströmning bör kunna ge underlag för utveckling av förbättrad introduktionsverksamhet, ett mål för projektet. Kunskapen nås via tre delstudier: en nationell survey riktad till socionomer fem år efter examen, en följeforskningsinsats där nyanställda själva medverkar i forskningen om sin etablering på arbetsplatsen, samt en intervjustudie med fokus på livshistoria, yrkesetablering och karriärval hos socionomer fem år efter examen.

Finansiärer

  • AFA försäkringar