This page in English

Forskningsprojekt

Utvärdering av arbetsmodellen "Efter barnförhöret" - ett planeringsanslag

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sara Thunberg

Forskningsämne

Projektet syftar till att ta fram en utvärderingsplan av modellen "Efter barnförhöret". Sett till att det årligen är många barn som blir utsatta för våld inom sina familjer, men som inte får stöd och hjälp vid rätt tidpunkt är modellen "Efter barnförhöret" ett försök att lösa detta problem. Modellen är dock inte vetenskapligt utvärderad än. Projektet kommer att fokusera på att utforma en utvärdering som fångar såväl barn och föräldrars som professionella (t.ex. socialtjänst och polis) upplevelser av modellen, där både kvalitativa och kvantitativa data kommer att samlas in när utvärderingsplanen har godkänts.

Finansiärer

  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset