This page in English

Forskningsprojekt

Tobakstriangeln

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Petersén

Forskningsämne

Projektet bygger på två delar: dels implementeringen av en tobakspreventiv metod, vilken Sydnärkes folkhälsoteam ansvarar för, och dels en programteoretisk utvärdering, som genomförs under ledning av Anna Petersén. Projektet finansieras av medel från Folkhälsomyndigheten och löper över tre år med start januari 2018.

Den tobakspreventiva metoden syftar till att minska tobaksbruk bland unga i Sydnärke samt minska illegal tobaksförsäljning till minderåriga. Projektets primära målgrupp är barn och unga i årskurs 7-9 samt år 1-3 på gymnasiet på fyra skolor i Sydnärke. Målgruppen är också skolpersonal, vårdnadshavare och tobakshandlare. Metoden, kallad Tobakstriangeln, utgörs av tre komponenter. Den första komponenten kallas Sydnärkemodellen och innebär att all skolpersonal som ser tobaksbruk på skolans område skall agera och inom ramen för detta ska man också försöka spåra var tobaken kommer ifrån. Den andra komponenten är sk Tobacco End-vandringar som innebär en översyn av skolmiljöns utformning ur ett tobaksperspektiv. Den tredje och sista komponenten utgörs av en översyn av skolornas tobakspolicys.

Forskare

Finansiärer

  • Folkhälsomyndigheten