This page in English

Camilla Warnicke

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 6025894

Rum: USÖ S-huset

Camilla Warnicke

Om Camilla Warnicke

Camilla Warnicke  är disputerad i ämnet Funktionsnedsättning och samhälle med Sociologi som huvudämne. Hon är verksam som forskare vid Region Örebro län och affilierad forskare till Örebro universitet. Därutöver arbetar hon även deltid vid Grants Office (RÖL) som forskningsfinansieringsrådgivare.

Camilla Warnicke är auktoriserad tolk mellan svenska och svenskt teckenspråk (STS). 


Forskning

Camilla Warnickes forskning fokuserar på social jämlikhet och delaktighet i relation till interaktion mellan människor och mellan människor och samhälle. 


Undervisning

Camilla Warnicke handleder uppsatser på grund och avancerad nivå och undervisar sedan 2007 på tolkutbildningen i Örebro (Fellingsbro folkhögskola). Camilla Warnicke anlitas även som gästföreläsare vid kandidatprogrammet i tolkning vid Stockholms universitet och ger föreläsningar om forskningsfinansiering. 

 

Handledning

Camilla Warnicke är bihandledare till Charlotte Ryman, som är antagen doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper.


Samarbeten och uppdrag 

Camilla Warnicke har flera olika forskningsprojekt, bland annat forskar hon på interaktion vid förmedlade samtal via bildtelefoni. Tjänsten bildtelefoni möjliggör samtal på distans mellan personer som använder svenskt teckenspråk som brukar en bildtelefon och personer som använder talad svenska och brukar telefon, och vice versa. En tolk förmedlar samtalet. I sitt avhandlingsprojekt undersökte Camilla Warnicke hur interaktionen ter sig mellan samtalsdeltagarna. Efter disputation har Camilla Warnicke fortsatt med denna forskning genom att med hjälp av Conversation Analysis (CA) analysera hur tolkar vid tjänsten använder olika typer av resurser vid interaktionen. Vid projekt som rör denna forskning sker samarbete med IKK; Linköpings universitet.

 

Camilla Warnicke arbetar även just nu som forskare i flera andra projekt:

- Social jämlikhet och trafiksäkerhet? - en förstudie om funktionsnedsättning och nollvisionen - ett samarbete mellan Region Örero län och Örebro universitet finansierat av Trafikverket.

Bättre kommunikation hos individer med medfödd dövblindhet - ett projekt som finansieras av Forte i samarbete med  Linköpings universitet

Perspektiv av tolkning på distans mellan talat och tecknat språk - Remote interpreting between a spoken and signed language (ReS) ett projekt vid Region Örebro län

- SVAN – specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning - ett projekt vid Region Örebro län

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt