This page in English

Forskargrupp

Tarmslemhinnans immunförsvar

Om gruppen

Om gruppen

Vår forskning syftar till att förstå betydelsen av störd reglering av tarmslemhinnans immunsvar vid olika inflammatoriska tillstånd i tarmslemhinnan som IBD, IBS och Mikroskopisk kolit. I forskargruppen använder vi dels patientmaterial, dels en musmodell för kolit, som är defekt i en inhibitorisk G-protein-subenhet; Gi2 (Gi2-/- möss) som spontant utvecklar kronisk tarminflammation. Vi har arbetat med djurmodellen sedan 1995 och var under flera år de enda i världen som höll en koloni med dessa möss. Gruppen har gjort flera signifikanta fynd i karakteriseringen av denna modell och har också etablerat med denna djurmodell ett helt nytt forskningsområde vid Med. Fak., Göteborgs Universitet. Nyligen har vi expanderat den kliniska delen av gruppens arbete, genom nära samarbete med Curt Tysk, Johan Bohr, Jonas Halfvarson och Robert Brummer, alla mycket erfarna gastroenterologer, där vi utreder tarmslemhinnans immunsvar vid olika inflammatoriska tillstånd. Gruppen leds av Elisabeth Hultgren-Hörnqvist, professor i Biomedicin med inriktning Immunologi vid Örebro Universitet. Hon är även fortsatt knuten till MIVAC (Mucosal Immunobiology and Vaccine Center) vid Göteborgs Universitet; ett strategiskt forskningscenter med finansiellt stöd från SSF.

Forskare

Forskningsprojekt