Forskningsprojekt

Immunologisk karakterisering av mikroskopisk kolit

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elisabeth Hultgren-Hörnquist

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt syftar till en ökad förståelse för patofysiologin vid mikroskopisk kolit, bestående av dels lymfocytär kolit och dels kollagen kolit, båda vanliga orsaker till kronisk diarré framförallt hos äldre kvinnor med andra autoimmuna sjukdomar. Då de mikroskopiska koliterna är associerade med andra autoimmuna sjukdomar är det sannolikt att förändringar i det lokala immunsvaret i tarmslemhinnan är involverat. Tarmbiopsier och blodprov samlas in från patienter, och analyseras för olika immunologiska parametrar på isolerade lymfocyter med flödescytometri, analys av genuttryck med PCR-array, och realtids-PCR. Dessutom används formalinfixerade tarmbiopsier för immunohistokemisk analys av immunceller samt analys av uttryck av immunrelaterade gener med realtids-PCR. Dessutom planerar vi att karakterisera lymfocyter isolerade från tarmbiopsier genom att stimulera dem med mitogen eller antigen (t.ex. tarmfloraderiverade antigen), och analysera dess förmåga till proliferation och cytokinproduktion.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet (MH-fakulteten)
  • Nyckelfonden

Samarbetspartners

  • Anna Wickbom, Region Örebro län
  • Gisela Helenius, Region Örebro län
  • Johan Bohr, Örebro Läns Landsting
  • Susanna Axelsson, Region Örebro län