This page in English

Eva Zetterberg-Pettersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: F3158

Eva Zetterberg-Pettersson
Forskningsämne Forskningsmiljöer