This page in English

Forskningsprojekt

Spelar dialogen mellan elever någon roll? En undersökning av övningar i att ta anteckningar, i engelskundervisningen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Eva Zetterberg-Pettersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I syfte att bedöma värdet av elevdialoger som del av övningar i engelskundervisningen av att ta anteckningar då man lyssnar på inspelningar näranalyserar denna studie elevinteraktion. Den pedagogiska sekvensen i fyra steg utvecklad av Siegel (2019) implementerades i undervisningen av en grupp elever i svensk vuxenutbildning nivå B2. Diskussionerna i några elevpar spelades för transkription och deras anteckningar samlades in. Empirin visar att den interaktiva aktiviteten uppmuntrade eleverna till att reflektera olika aspekter i övningen, inbegripet deras egna färdigheter i hörförståelse och anteckningsteknik, vilket stimulerar metakognitiva processer. Dessutom erbjöd dialogen dem möjligheten att lära av andra elever med mer effektiva strategier. Slutligen bekräftar studien Siegels antagande om att dialoger sänker stressnivån då den ger eleverna möjlighet att dela reaktioner och därmed empatisera med varandras svårigheter. Sammanfattningsvis finner studien att den interaktiva aktiviteten är ett värdefullt komplement till den pedagogiska sekvensen i fyra steg.   

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners