This page in English

Forskningsprojekt

Det flerspråkiga klassrummet i ämnet engelska: En fallstudie av interaktionsmönster mellan lärare och elever

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2021

Kontaktperson

Eva Zetterberg-Pettersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till ökad förståelse för de dilemman som elever och lärare möter i det flerspråkiga klassrummet i ämnet engelska med fokus på kommunikation. Projektets utgångspunkt är ett problem som engelsklärare i utbildningen av vuxna nysvenskar uttryckt. De finner att när eleverna är på låg nivå, både på engelska och svenska, finner de alla aspekter av undervisningen problematisk men speciellt att ge instruktioner och undervisa i språkstruktur. Undersökningen studerar en lärare och en grupp elever i vuxenundervisningen. Samspelet mellan lärare och elever dokumenteras genom ljud- och videoinspelningar och kompletteras med semi-strukturerade intervjuer. Materialet bearbetas med hjälp av konversationsanalys med avseende på kommunikationsmönster och särskilt situationer där kommunikationen mellan lärare och elev är problematisk. 

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners