This page in English

Forskningsprojekt

Livssituation och vårdkonsumtion innan suicid, bland invånare i Örebro län

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Tabita Sellin Jönsson

Forskningsämne

Det övergripande syftet med projektet är att kartlägga suicid i Örebro län över tid, och särskilt studera vårdkonsumtion och livssituation hos de avlidna, samt analysera faktorer associerade med suicid. 

De frågeställningar vi önskar undersöka är:

1. Hur stor andel av avlidna i suicid i Örebro län har haft vårdkontakt i psykiatrin respektive primärvård eller somatisk vård året/åren innan dödsfallet och i så fall vad var diagnos och/eller sökorsak?

2. Vilka insatser fick de avlidna i sjukvården åren innan dödsfallet?

3. Hur såg de socioekonomiska villkoren ut för de avlidna året/åren innan dödsfallet jämfört med kontrollgrupper?

4. Kan risk- och skyddsfaktorer för suicid identifieras genom jämförande analyser mellan personer avlidna av suicid och olika kontrollgrupper?

Data inhämtas från SCB's forskningsdatabaser, Nationella hälsodataregister (patientregistret, läkemedelsregistret), Dödsorsaksregistret och Belastningsregistret. Övriga data hämtas från Region Örebro läns Patientadministrativa system inklusive journaldata.

Samarbetspartners