Forskningsprojekt

Internetbaserad KBT för depression med behandlingsmaterial av standardlängd, jämfört med kondenserad variant

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Fredrik Holländare

Forskningsämne

Flera metaanalyser har visat att internetbaserad KBT med terapeutstöd har en god effekt på mild till måttlig depression. Det är dock bristfälligt studerat hur det skrivna behandlingsmaterialet skall se ut för att få denna effekt. Eftersom en del deltagare i tidigare studier inte gjort klart alla delar är en viktig frågeställning om materialet måste vara så omfattande som de är. I samarbete med Professor Nils Lindefors och psykolog och fil. dr. Viktor Kaldo vid Internetpsykiatrienheten på Karolinska institutet genomförs en studie som syftar till att prova behandlingsmaterial av olika omfattning och tillgänglighet. Målsättningen är att inkludera 300 patienter i studien.

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Nils Lindefors, Karolinska Institutet