This page in English

Göran Eriksson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303815

Rum: F3141

Göran Eriksson

Om Göran Eriksson

Göran Eriksson arbetar sedan 2012 som professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Hans forskning sker inom det diskursanalytiska fältet. Han har i stor omfattning publicerat studier som intresserar sig för frågor rörande politik och medier. Studierna har främst intresserat sig för olika typer av politiska intervjuer och hur politik och journalistik representeras i medierna. Han har också intresserat sig för reality tv, främst med en inriktning mot multimodala studier representationer av arbetarklass. Den nu pågående forskningen sker med koppling till hälsosociologi och intresserar sig för representationer av hälsosam mat och hälsosamt ätande i olika sammanhang. Pågående studier analyserar olika typer av marknadsföring och hur vetenskap och vetenskaplig expertis kommuniceras. Göran är Associate Editor för tidskriften Discourse, Context & Media.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Tagg, C. , Lee, C. , Vásquez, C. , Eriksson, G. , Anderson, C. & Fitzgerald, R. (2021). Discourse, context & media: Relevance in a changing world. Discourse, Context & Media, 39.
Chen, A. & Eriksson, G. (2019). The mythologization of protein: a Multimodal Critical Discourse Analysis of snacks packaging. Food, Culture, and Society: an international journal of multidisciplinary research, 22 (4), 423-445.
Eriksson, G. & Thornborrow, J. (2016). Editorial: Mediated forms of ordinary expertise. Discourse, Context & Media, 13 (Part A), 1-3.
Eriksson, G. (2016). Humour, ridicule and the de-legitmization of the working class in Swedish Reality Television. Journal of Language and Politics, 15 (3), 304-321.
Kroon, Å. & Eriksson, G. (2016). Messy interviews: Changing conditions for politicians’ visibility on the web. Media Culture and Society, 38 (7), 1015-1033.
Eriksson, G. (2014). See the error of your ways: belligerent expertise and the curative power of 'tough love'. International journal of cultural studies, 17 (6), 573-589.
Eriksson, G. (2014). Why study media talk?. SemiotiX, 12 (1).
Ekström, M. , Eriksson, G. , Johansson, B. & Wikström, P. (2013). Biased interrogations?: a multi-methodological approach on bias in election campaign interviews. Journalism Studies, 14 (3), 423-439.
Eriksson, G. & Östman, J. (2013). Cooperative or Adversarial?: Journalists' Enactment of the Watchdog Function in Political News Production. The International Journal of Press/Politics, 18 (3), 304-324.
Kroon Lundell, Å. , Ekström, M. & Eriksson, G. (2013). Live co-produced news: emerging forms of newsproduction and presentation on the web. Media Culture and Society, 35 (5), 620-639.
Eriksson, G. & Eriksson, M. (2012). Managing political crisis: an interactional approach to "image repair". Journal of Communication Management, 16 (3), 264-279.
Eriksson, G. (2011). Adversarial moments: a study of short-form interviews in the news. Journalism - Theory, Practice & Criticism, 12 (1), 51-69.
Eriksson, G. (2011). Follow-up questions in political press conferences. Journal of Pragmatics, 43 (14), 3331-3344.
Kroon Lundell, Å. & Eriksson, G. (2010). Interviews as communicative resources in news and current affairs broadcasts. Journalism Studies, 11 (1), 20-35.
Eriksson, G. (2009). The management of applause and laughter in live political interviews. Media Culture and Society, 31 (6), 901-920.
Eriksson, G. (2006). Politiker i bild: visualisering av politikers yttranden i nyhetsinslag. Nordicom Information, 28 (4), 55-66.
Ekström, M. & Eriksson, G. (1999). Den medialiserade politikens paradoxer: Exempel från den svenska valrörelsen 1998. Nordicom Information, 21 (4), 39-58.

Böcker

Eriksson, G. , Larsson, L. & Moberg, U. (2013). Politikernas arena: en studie om presskonferenser på regeringsnivå (1ed.). Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar

Eriksson, G. (2002). Den televiserade politiken: studier av debatt- och nyhetsjournalistik. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Eriksson, G. & Machin, D. (2019). Multimodal analys av audiovisuell kommunikation. I: Ekström, Mats och Johansson, Bengt, Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap (ss. 255-276). Lund: Studentlitteratur AB.
Eriksson, G. & Ekström, M. (2018). Press Conferences. I: Ruth Wodak and Bernhard Forchtner, The Routledge handbook of language and politics. Abingdon: Routledge.
Eriksson, G. (2017). Critical Discourse Analysis of Reality Television. I: Flowerdew, John & Richardson, John E., The Routledge handbook of critical discourse studies (ss. 597-611). London: Routledge.
Eriksson, G. & Machin, D. (2017). The Role of Music in Ridiculing the Working Classes in Reality Television. I: Lyndon CS Way & Simon McKerrell, Music as Multimodal Discourse: Semiotics, Power and Protest (ss. 21-45). London: Bloomsbury Academic.
Ekström, M. & Eriksson, G. (2013). Citizen participation in journalistic discourse: multiplatform political interviews in the Swedish election campaign 2010. I: Mats Ekström, Andrew Tolson, Media talk and political elections in Europe and America (ss. 181-204). . Palgrave Macmillan.
Eriksson, G. & Östman, J. (2010). Receptionsanalys. I: Mats Ekström, Larsåke Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap (ss. 305-330). Lund: Studentlitteratur AB.
Eriksson, G. (2007). Allt är inte vad det ser ut att vara: om nyhetsjournalistikens vinklingar och klipp. I: Mats Ekström, Åsa Kroon, Paketerad politik: elva essäer om journalistik och medier (ss. 11-25). Stockholm: Carlssons.
Eriksson, G. (2006). "Det här är lycka": Om sportjournalistikens inkluderande mekanismer. I: Leonor Camauër och Stig Arne Nohrstedt, Mediernas Vi och Dom: Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen (ss. 225-255). Stockholm: Fritzes.

Konferensbidrag

Chen, A. & Eriksson, G. (2019). “With Great Taste Comes Great Responsibility”: A Multimodal Critical Discourse Analysis of corporate storytelling. Konferensbidrag vid A-MODE International Conference - Approaches to Multimodal Digital Environments: from theories to practices, Rome, Italy, June 20-22, 2019.
Eriksson, G. & Kroon, Å. (2018). Audience participation in "the post-broadcast era". Konferensbidrag vid Preconference, International Communication Association Annual Conference 2018:‘THE PARTICIPATORY TURN’ TEN YEARS LATER: TRUST/DISTRUST AND ENGAGEMENT/DISENGAGEMENT, Prague, Czech Republic, May 24, 2018.
Eriksson, G. & Breazu, P. (2018). Imagining the Romanies: A study on the multimodal representation of the Roma in Romanian media. Konferensbidrag vid International Communication Association (ICA 2018), Pre-conference: Examining the Construction of Roma Identity, Voice, and Representation, Prague, Czech Republic, May 24-28, 2018.
Eriksson, G. & Chen, A. (2018). Protein = Healthy?: A Multimodal Critical Discourse Analysis of protein snacks packaging. Konferensbidrag vid The 1st Biannual Conference on Food and Communication, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland, UK, September 6-7, 2018.
Eriksson, G. & Kroon, Å. (2017). Is backstage the new frontstage in journalism?. Konferensbidrag vid Future of Journalism 2017 - Journalism in a Post-Truth Age, School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff University, Cardiff, UK, September 14-15, 2017.
Eriksson, G. & Fitzgerald, R. (2017). Web-TV talk and the playful performance of football expertise. Konferensbidrag vid 67th International Communication Association Annual Conference (ICA), San Diego, CA, USA, May 25-29, 2017.
Eriksson, G. (2016). "I love Tim Howard's beard": Humour and expertise in football talk on the web. Konferensbidrag vid 24th Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk, Athens, Greece, September 8-9, 2016.
Eriksson, G. & Andersson, H. (2016). "To pose as a chef": visual and textual representations of masculinity in cookbooks. I: Marco Venuti and Antonio Fruttaldo, 6th Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplins Conference Book of abstracts. Konferensbidrag vid 6th Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplins Conference (CADAAD 2016), University of Catania, Catania, Italy, September 5-7, 2016 (ss. 46-47).
Eriksson, G. (2016). Webcast Football talk and the performance of ‘Super-Liveliness’. I: 66th International Communication Association (ICA). Konferensbidrag vid 66th International Communication Association (ICA), Fukouka, Japan, June 9-13, 2016.
Eriksson, G. (2015). “Coming no up”: Ridicule as de-legitimization of the working class in Swedish Reality Television. I: 65th ICA Annual Conference. Konferensbidrag vid 65th Annual International Communication Association (ICA) Conference, Communication Across the Life Span, San Juan, Puerto Rico, May 21-25, 2015.
Eriksson, G. (2014). ‘Celebrification’ as de-legitimization: the devaluing ot the Swedish working class. I: Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines. Konferensbidrag vid Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (CADAAD), Budapest, Hungary, September 1-3, 2014.
Kroon, Å. & Eriksson, G. (2014). Talking with politicians on web TV during the Swedish General Election 2014. I: News Discourse in the Digital Age. Konferensbidrag vid News Discourse in the Digital Age: Dominant, Residual and Emerging Forms of Discourse Practice, University of Macau, China, November 27-29, 2014.
Eriksson, G. (2014). Televised Cooking expertise and ‘Strategies of ordinari-ization’. I: 21th Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk. Konferensbidrag vid 21th Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk, Brest, France, July 2-4, 2014.
Eriksson, G. (2014). The Laughable Excessiveness of the ’Ordinary’: A Multimodal Analysis of Class-Making on Swedish Reality Television. I: International Communication Association’s (ICA) 64th annual conference. Konferensbidrag vid International Communication Association’s (ICA) 64th annual conference, Seattle, USA, May 22-26, 2014.
Eriksson, G. & Östman, J. (2013). Cooperativeness or Adversarialness?: Politics and the Watchdog Function in Key Moments of News Production. Konferensbidrag vid 63rd Annual International Communication Association (ICA) Conference 17-21 June, London, UK.
Kroon Lundell, Å. , Ekström, M. & Eriksson, G. (2013). Live co-produced news: emerging forms of news production and presentation on the web. Konferensbidrag vid 63rd Annual International Communication Association (ICA) Conference 17-21 June, London, UK.
Eriksson, M. & Eriksson, G. (2010). Managing political crisis: an interactional approach to "image repair" in political press conferences. Konferensbidrag vid 17th BledCOm International Public Relations Research Symposium, Lake Bled, Slovenia 2-3 July 2010.
Eriksson, G. (2008). The adversarial moment: a study of short-form interviews in the news. Konferensbidrag vid The ICA conference, Montreal, May 22-26.

Övrigt

Berglez, P. , Eriksson, G. , Ekström, M. , Moberg, U. & Olausson, U. (2010). Pressen sviker sin roll.