This page in English

Forskningsprojekt

Presskonferenser som offentlig interaktionsarena.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Göran Eriksson

Forskningsämne

  1. Att undersöka presskonferensens interaktion och dynamik. Syftet är att med detaljerade studier visa hur interaktionen organiseras och utvecklas: Vilka frågekonstruktioner använder journalisterna och vilka svarsstrategier tillämpar politikerna? Hur förhandlas asymmetrier och dominansförhållanden fram? Vilka kommunikativa strategier används för att påverka samtalets agenda?
  2. Att undersöka politikersfärens överväganden och strategier inför presskonferenser. Syftet är att med etnografiska metoder kartlägga politikers/pressansvarigas förberedelser. Hur ska kommunikationen, budskapet och interaktionen hanteras? Vilka strategier förekommer inför presskonferenserna?
  3. Att undersöka hur journalistiken använder politikers yttranden i sin nyhetsproduktion. Syftet är att studera relationen mellan det som sker i interaktionen i samband med presskonferenser och vad journalistiken framställer från samma händelse. Hur redigeras och återges yttranden i nyhetsproduktionen?

Publikationer

Eriksson, Göran, Larsson, Larsåke och Moberg Ulla (2013) Politikernas arena: En studie om presskonferenser på regeringsnivå, Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, Göran och Östman, Johan (2013) Cooperative or adversarial? Journalists’ enactment of the watchdog function in political news production”. International Journal of Press/Politics 18(3): 304-324.

Eriksson, Göran and Eriksson, Mats (2012) Managing Political Crisis: An Interactional Approach to “Image Repair” in Political Press Conferences, Journal of Communication Management 16 (3):264-277.

Eriksson, Göran (2011) Follow-up questions in political press conferences, Journal of Pragmatics 43(14): 3331-3344.

Larsson, Larsåke (2012) From yearly to daily press meetings: The development of the government press relations in Sweden. Public Relations Inquiry 1(3): 257-283.

Moberg, Ulla och Eriksson, Göran (2013) Managing ideological differences in joint political press conferences: A study of the strategic use of the personal pronoun ‘we’. Journal of Language and Politics 12(3): 315-334.

Forskare