This page in English

Forskningsprojekt

Vanliga människor på TV: en historisk studie av förändring, kontinuitet och omvandling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Göran Eriksson

Forskningsämne

I detta projekt genomförs en studie av svensk TV från 1960-talet och fram till idag. Ambitionen är att bidra till kunskapen om den svenska televisionens historiska utveckling. Det vi studerar är en central, men tämligen outforskad, del av denna historia. Övergripande frågor för projektet är: Vad har genom TV-historiens karaktäriserat vanliga människor medverkan i olika TV-genrer? Hur har det vardagliga och vanliga konstruerats vid olika tidpunkter? Hur har TV-tittarna involverats genom genrernas olika format och tilltalsformer?

Studien har en samtals- och interaktionsteoretisk ansats och är förankrad i den internationella forskningen om Media talk and interaction. Studien avgränsas till fyra betydelsefulla genrer där vanliga människors deltagande varit en viktig aspekt: rådgivningsprogram; debatt- och samtalsprogram; lek- och tävlingsprogram; samt reality-program. Programmen analyseras utifrån tre teman: deltagandets former och villkor; konstruktionen av det vardagliga och vanliga; adressering och involvering av tittarna. Det senare temat innebär ett intresse för televisionens sätt att skapa relationer till TV-tittarna som karaktäriseras av inkludering, vardaglighet och socialitet. Det medför också studier av hur andra medier (telefon, Internet) används i involveringen av tittarna.

Den empiriska undersökningen har fem delar. I den första delen genomförs översiktlig studie av det totala programutbudet, från 1960 och fram till 2010. Delstudien syftar till att kartlägga förekomsten av program där vanliga människors deltar på olika sätt inom ramen för olika genrer och programformat, samt hur detta utvecklats över tid. I de andra delarna ägnar vi en delstudie åt varje genre som nämndes ovan. Vi avgränsar oss till program från 1960-talets första hälft, skiftet mellan 1970-1980-tal, skiftet från 1980-tal till 1990-tal, skiftet från 1990-tal till 2000-tal, samt nutid. I var och en av delstudierna undersöker vi ett begränsat urval program från de olika tidsperioderna.

Publikationer

Eriksson, Göran, Camauër, Leonor and Lakew, Yuliya (2017). Ordinary People on Television: A longitudinal study of Swedish Television, 1982–2011. Nordicom Review 38(2): 113-129.

Eriksson, Göran and Machin, David (2017). The Role of Music in Ridiculing the Working Classes in Reality Television. In: Way, Lyndon CS and McKerrell, Simon (eds.), Music as Multimodal Discourse, edited by. London: Bloomsbury Academic. 

Eriksson, Göran (2017). Critical Discourse Analysis of Reality Television. In: Flowerdew, John and Richardson, John (eds), Routledge Handbook of Critical Discourse Studies. Abingdon: Routledge.

Camauer, Leonor (2016) Denigrating and being denigrated for a higher end: Constructing ordinary expertise through supportive and belligerent talk. Discourse, Context and Media, 13 Part A.

Ekström, Mats (2016) Medical authority and ordinary expertise: The transformation of doctors' talk in Swedish public service television 1983-2013. Discourse, Context and Media, 13 Part A.

Eriksson, Göran (2016) Humor, ridicule and the de-legitimization of the working class in Swedish Reality Television, Journal of Language and Politics, 15 (3), 304-321.

Eriksson, Göran (2016) The ‘Ordinary-ization of Televised Cooking Expertise: A Historical Study of Cooking Instruction Programmes on Swedish Television. Discourse, Context and Media 13 Part A, 29-39.

Eriksson, Göran and Thornborrow, Joanna (2016). Mediated forms of ‘ordinary’ expertise. Editorial for special issue. In: Discourse, Context and Media 13 (2016)

Ekström, Mats och Moberg, Ulla (2015) ’Welcome to participate!’: Host activities and caller’s position in Swedish election campaign phone-ins in the 1970s and the 2000s. Journalism 16(5): 654-671.

Eriksson, Göran (2015) Ridicule as a strategy for the recontextualization of the working class: A multimodal analysis of class-making on Swedish reality television. Critical Discourse Studies 12(1): 20-38.

Eriksson, Göran (2014) “See the error of your ways”: Belligerent expertise and the curative power of ‘though love’. International Journal of Cultural Studies 17(6): 573–589.

Ekström, Mats och Eriksson, Göran (2013) Citizen participation in journalist discourse: Multi-platform political interviews in the Swedish election campaign 2010, I: Tolson, Andrew och Ekström, Mats (red), Media Talk and Political Elections in Europe and America, Palgrave McMillan: Hampshire.

Konferenspresentationer

Eriksson, Göran (2015) “Coming no up”: Ridicule as de-legitimization of the working class in Swedish Reality Television, paper presented at International Communication Association’s (ICA) 65th annual conference, 21-25 May, 2015, San Juan, Puerto Rico.

Camauër, Leonor (2014) Construction of (neoliberal) ordinariness in a reality television show: from the ‘flawed’ to the ‘reasonable’ consumer, paper presented at CADAAD, 1-3 September, Budapest, Hungary.

Eriksson, Göran (2014) ‘Celebrification’ as de-legitimization: The devaluing of the Swedish working class, paper presented at CADAAD, 1-3 September, Budapest, Hungary.

Eriksson, Göran (2014) Televised Cooking expertise and ‘Strategies of ordinari-ization’, paper presented at the 21th Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk, 2-4 July, 2014, Brest, France.

Ekström, Mats (2014) Medical authority and ordinary expertise: The development of in-house doctors talk in Swedish public service television, paper presented at the 21th Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk, 2-4 July, 2014, Brest, France.

Eriksson, Göran (2014) The Laughable Excessiveness of the ’Ordinary’: A Multimodal Analysis of Class-Making on Swedish Reality Television, paper presented at International Communication Association’s (ICA) 64th annual conference, 22-26 May, 2014, Seattle, USA.

Ekström, Mats. Ask the doctor: Negotiating expertise and ordinariness in advice-giving on television, paper presented at the 20th Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk, 8-10 July, 2013, Ross Priory, Scotland.

Ekström, Mats and Eriksson, Göran (2012) Audience involvement and the expanding forms of election campaign interviews, paper presented at “Media Talk and Political Elections”: a symposium at De Montfort University, Leicester, UK, 6th-7th June 2012.

Eriksson, Göran (2011) “See the error of your ways”: Popular expertise on lifestyle makeover television, paper presented at the 19th Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk, July 10 -13 Certosa di Pontignano, Siena Italy.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)