Forskningsprojekt

Hepatit C hos gravida och deras partners, studie av prevalens och riskfaktorer genom provtagning inom mödrahälsovården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ann-Sofi Duberg

Forskningsämne

Under cirka två års tid erbjöds alla gravida och deras partners inom Örebro län samt i södra delen av Stockholm screening för hepatit C virus (HCV) infektion och fick samtidigt svara på frågor kring riskfaktorer för hepatit C virus smitta. I Örebro var det 2857 kvinnor och 773 män som deltog och i södra Stockholm var det 1284 kvinnor och 302 män.

Studien visade att 0,7% hade antikroppar mot HCV (anti-HCV) och att 0,4% hade en pågående infektion. Cirka 80% av dem hade en redan tidigare diagnostiserad infektion men mindre än hälften gick på kontroller. Alla nyupptäckta samt de med diagnos som inte gick på kontroller kunde nu remitteras till Infektionsklinik för att så småningom (efter graviditeten) behandlas med nya effektiva hepatit C läkemedel.

Studien visar att vid riskfaktorbaserad HCV-screening av gravida och deras partners så bör man fråga efter tidigare eller pågående drogmissbruk, partner med HCV-infektion, tidigare blodtransfusion i högriskland eller i Sverige innan 1992, samt om personen är född i ett land med hög HCV-prevalens. Detta kan vara tidskrävande med risk för felaktiga svar varför man i stället bör fundera på rutinmässig HCV-screening i samband med övrig screening inom mödrahälsovården. Projektet kompletteras därför med en kostnads-nyttoanalys.

Studien är publicerad i Infectious Diseases: Millbourn C, Lybeck C, Einberg AP, Nordin M, Lindh G, Hökeberg I, Fredlund H, Fischler B, Fadl H, Duberg AS & Lindahl K. Anti-HCV prevalence and risk factor-based screening for hepatitis C in pregnant women and their partners in Sweden. Infectious Diseases, 2020; 52 (11), 776-785. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23744235.2020.1784456

Studien utfördes av Ann-Sofi Duberg, Charlotte Lybeck, Helena Backman (tidigare Fadl) och Hans Fredlund, Örebro universitet och Region Örebro län, i samarbete med överläkare Karin Lindahl med forskargrupp, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Överläkare Karin Lindahl med forskargrupp, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.